Forum Kół Naukowych

Forum Kół Naukowych to nowa propozycja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej mająca za zadanie wspierać i aktywizować środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstał portal www.kolanaukowe.psrp.org.pl, który umożliwia członkom kół naukowych dostęp do rozmaitych indywidualnych form rozwoju, a także daje szansę na poszerzenie działalności całego koła.

W ramach programu zaplanowano:

  • utworzenie publicznej bazy kół naukowych, która sprzyjać będzie współpracy między kołami naukowymi z różnych uczelni,
  • realizację szkoleń i sesji mentoringowych mających na celu rozwój kompetencji miękkich oraz pozyskanie nowych umiejętności przez członków kół naukowych,
  • przedstawienie informacji o konkursie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • udostępnienie newslettera z informacjami przeznaczonymi dla społeczności kół naukowych dotyczących między innymi przeznaczonych dla nich konkursów,
  • umożliwienie kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania informacji zarówno o wsparciu dla kół naukowych w czasie pandemii, jak i dobrych praktykach stosowanych w ogólnopolskiej społeczności kół naukowych.

Wszystkie Koła Naukowe działające w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zachęcamy do rejestracji w Forum Kół Naukowych.

Link do rejestracji: https://kolanaukowe.psrp.org.pl/baza-kol-naukowych/