Regionalne Centrum Kultur Pogranicza


Regionalne Centrum Kultur Pogranicza to jedna z najnowocześniejszych placówek kultury Podkarpacia. Tworzymy dynamiczną i stale rozwijającą się, świadomą potencjału kulturowego
i geograficznego położenia, płaszczyznę dialogu kultur, która pozwala na wzmocnienie przynależności do wyjątkowego regionu i wielkiej społeczności współtwórców kultury i sztuki.
Będąc instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Krosno, prowadzimy szeroko zakrojoną działalność środowiskową organizując i współorganizując najważniejsze imprezy i wydarzenia kulturalne i społeczne w mieście. Istotnym elementem naszej pracy jest systematyczna edukacja kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a w chwili obecnej także seniorów. Prowadzimy zespołyartystyczne, organizujemy warsztaty twórcze i różnorodne zajęcia artystyczne. Opiekujemy się klubami i stowarzyszeniami twórczymi. Stanowimy chętnie odwiedzane miejsce spotkań i prezentacji kultury narodów pogranicza. Organizujemy duże i kameralne przedsięwzięcia artystyczne, koncerty i wystawy, pleneryi warsztaty twórcze.Codzienna praca na polu upowszechniania kultury jest dodatkowo nasycona działaniami skierowanymi na formowanie społecznych nawyków związanych z aktywnością kulturalną i stworzenie warunków do nadania jej wysokiej wartości społecznej.
Wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania i z nadzieją patrzymy w przyszłość, ale jednocześnie kultywujemy tradycję i nie zapominany o dorobku naszych przodków.
Do żadnego przedsięwzięcia nie podchodzimy więc szablonowo, wciąż udoskonalając nasze możliwości i podnosząc jakość świadczonych usług.Prawie 70 lat wcześniejszej działalności i wyzwania dnia codziennego zobowiązują.