Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.


Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. powszechnie
znane pod skróconą nazwą KPB, jest nie tylko jednym z wielu podmiotów
gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie miasta Krosna.
Firma KPB to już uznana marka regionu podkarpackiego, której budowy pozytywnie zmieniają oblicze nie tylko Podkarpacia już od 47 lat.Od początku istnienia firmy, główną usługą stanowiącą jej specjalizację jest generalne wykonawstwo od podstaw kompletnych obiektów budowlanych, szczególnie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Od 1969 roku Przedsiębiorstwo oddało do użytku na terenie samego miasta Krosna ponad 10 tys. mieszkań. Wzbogaciło także zasoby mieszkaniowe w innych częściach regionu: w Rzeszowie, Jaśle, Sanoku,Dukli, Jedliczu, Iwoniczu Zdroju, Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Solinie.Dzisiaj to praktycznie KPB jest głównym wykonawcą największych inwestycji deweloperskich w Krośnie („Osiedle Parkowe”, „Osiedle Generalskie”, bloki TBSu), czy jak dotąd jedynej zrealizowanej inwestycjideweloperskiej w Jaśle pod nazwą „Słoneczna Kotlina”.
Można powiedzieć, że budowlańcy z KPB o budowaniu „wiedzą
wszystko”. Przez lata zmieniały się normy, standardy i technologie budowania. Dzisiejsze inwestycje mieszkaniowe projektowane są według najnowszych trendów, co przedkłada się na wyższy stopień trudnościi jakości ich wybudowania.KPB w Krośnie S.A. jako generalny wykonawca obiektów budowlanych stosuje nowoczesne technologie produkcyjne m.in. w zakresie szalunków wielkowymiarowych, robót wykończeniowych, elewacyjnych. Firma wykonuje nowoczesne instalacje grzewcze, w tym solarne,klimatyzacyjne, instalacje alarmowe i sygnalizacyjne.Potencjał KPB uzupełnia nowoczesny park maszynowo-sprzętowy, który sukcesywnie jest unowocześniany. Ponadto firma wdrożyłanowoczesne oprogramowanie informatyczne: Zintegrowany SystemWspomagający Zarządzanie w skład którego wchodzą następujące podsystemy: Finanse i Księgowość, Logistyka, Klienci, Ewidencja Majątku Trwałego i Wyposażenia, Kadry i Płace, Obieg Dokumentów.
Ofertę Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego uzupełnia KPB-Budownictwo Sp. z o.o. oferując zoptymalizowane i indywidualne rozwiązania. Powstanie spółki KPB-Budownictwo jest przejawem ciągłego zwiększania naszej konkurencyjności i elastyczności na rynku.