Dokumenty dla kandydatów na członków Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Uchwała nr 22/20 Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Szczegółowych zasad wyborów do Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024″