„Determinanty i metody zarządzania jakością” – punktowana monografia KPU

Miło nam poinformować, że w grudniu 2021 została wydana monografia naukowa punktowana za 100 punktów pt. „Determinanty i metody zarządzania jakością. Wybrane problemy” pod redakcją dr inż. Małgorzaty Górki. Autorami rozdziałów są nauczyciele zakładów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – Towaroznawstwa, Marketingu, Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, Zielarstwa, Pielęgniarstwa, Mechaniki i Budowy Maszyn, a także studenci kół naukowych oraz absolwenci kierunków inżynierskich.

Okładka publikacji „Determinanty i metody zarządzania jakością. Wybrane problemy” pod redakcją dr inż. Małgorzaty Górki

Jakość zajmuje ważne miejsce w nauce i jest przedmiotem szerokiej tematyki dotyczącej ważnych obszarów życia społecznego. Wyraża się w sposobie kierowania organizacją i jest niezaprzeczalnie istotnym aspektem, który w znacznym stopniu decyduje o porażce, a także sukcesie organizacji. Obecnie jakość nie odnosi się już do tego, w jakim stopniu dany produkt bądź usługa realizuje wymagania klienta, ale również dotyczy procesów zarządczych. jakością jest to celowe wykonywanie funkcji zarządzania w zakresie optymalizacji wykorzystywania zasobów i innych czynników oraz racjonalizacji procesów, skoncentrowane na uzyskiwaniu wyrobów o wysokiej jakości oraz ciągłym ich doskonaleniu. Monografia stanowi zbiór zagadnień obejmujących obszary tematyczne związane z jakością, systemowym zarządzaniem jakością, metodami, technikami i narzędziami zarządzania jakością, rolą innowacyjności w kształtowaniu jakości, bezpieczeństwem i kształtowaniem jakości żywności, czy kształtowaniem jakości wyrobów przemysłowych.

Monografia dostępna pod adresem: https://ksiegarnia.pwn.pl/Determinanty-i-metody-zarzadzania-jakoscia.-Wybrane-problemy,929968447,p.html