Dawid Makowicz wyróżniony statuetką „Zasłużony dla Wolontariatu 2019”

Mgr Dawid Makowicz, nauczyciel Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krosna, wyróżniony statuetką „Zasłużony dla Wolontariatu 2019” w kategorii wolontariat indywidualny. Statuetkę wręczył Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki podczas krośnieńskich obchodów Dnia Wolontariatu. Wyróżnienia przyznawano już po raz dziewiąty. Uroczystość odbyła się 5 grudnia (czwartek) w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.
Kategoria – Wolontariat indywidualny,  ma na celu uhonorowanie  osób, które bez względu na wiek tj. zarówno osoby uczące jak i starsze – znajdują siłę, energię, a przede wszystkim czas by pomóc ludziom wymagającym ich wsparcia oraz uczestniczą czynnie w życiu społecznym naszego miasta. Laureaci tej kategorii zasługują na szczególne wyrazy uznania, wyróżniając się spośród mieszkańców Krosna swoją empatią, wrażliwością oraz skalą działań jakie prowadzą na rzecz osób potrzebujących.

Mgr Dawid Makowicz to osoba, którą śmiało można zakwalifikować do osób działających w sposób bezinteresowny na rzecz innych ludzi. Swoją działalność rozpoczął w roku 2012 w Szkole Medycznej w Jaśle, następnie kontynuował ja w Wolontariacie PWSZ Krosno, gdzie był inicjatorem m. in. akcji: „By uśmiech zagościł na ich twarzach”, „Marzenia się spełniają” oraz „Zakręconej akcji dla Bartka oraz Marysi”. Pracował również jako wolontariusz w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II. Jako honorowy krwiodawca w 2014 r. założył wraz z panią dr Renatą Dziubaszewską (Rabiasz) Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku. Pierwsza akcja donacji krwi odbyła się dwa tygodnie po założeniu Koła , udało się wówczas podczas niej oddać 11,25 litra krwi. Kolejne działanie miało miejsce w maju tego samego roku, była to organizacja przyjazdu Krwiobusa na krośnieński rynek, który stał się już majową tradycją. Od kolejnego roku mgr Dawid Makowicz jako pełniący funkcję przewodniczącego Koła po raz drugi rozszerzył działalność Koła o rejestracje potencjalnych dawców szpiku organizując w Krośnie akcję „DWA WYMAZY & DO BAZY”, podczas  której zarejestrowano 120 potencjalnych dawców szpiku. W 2015 r. zainicjował cykliczne wydarzenie pod nazwą „Krośnieńska Wampiriada Studentów”, a obecnie trwa już jej VI edycja. Jako, że mgr Dawid Makowicz z wykształcenia jest też ratownikiem medycznym, zaczął organizować szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród najmłodszych. 2016  rok był dla Pana Dawida ostatnim rokiem na Uczelni jako studenta, jednak mimo to udało się mu współorganizować pierwszy raz w Krośnie bicie rekordu w ramach akcji WOŚP. Pierwszy raz udział w niej wzięło 14 osób a bicie rekordu odbyło się w sali Zakładu Pielęgniarstwa. Kolejne edycje odbywały się już na dziedzińcu PWSZ oraz na halach MOSiR-u  Krosno. W ubiegłorocznej edycji udział w akcji wzięło ponad 300 osób, a w obecnej 384 osób. W 2016 roku mgr Dawid Makowicz zorganizował akcję podpisywania oświadczeń woli pod hasłem przewodnim: „Nie zabieraj organów do nieba, tam wiedzą, że one potrzebne są tylko tutaj…”. Akcja ta okazała się wielkim sukcesem, bowiem 177 osób podpisało oświadczenia woli. Kolejna  edycja akcji cieszyła się jeszcze większym zaangażowaniem. Od 2017 r. Pan Dawid jest honorowym członkiem Koła, jednak nadal jest jednym z głównych organizatorów ww. akcji. Również od 2017 r.  mgr Dawid Makowicz stał się Prezesem Klubu HDK PCK przy PWSZ w Krośnie, a  od 2018 roku wraz z panią dr Renatą Dziubaszewską pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku już jako pracownik PWSZ w Krośnie. Z roku na rok coraz bardziej angażował się w organizację ww. przedsięwzięć,  również tworząc nowe, m.in., „Wakacyjną Kroplę Krwi”, czy „Mikołajkową Rejestrację Potencjalnych Dawców Szpiku”.
 

Działalność w roku akademickim 2018/19
1) Główny pomysłodawca i organizator V edycji „Krośnieńskiej Wampiriady Studentów” – 204,3 litra oddanej krwi (akcje w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa oraz organizacja przyjazdu Krwiobusa na krośnieński Rynek) – I etap 22-26.10.2018 r., II etap – 21-25.01.2019 r., III etap – 24-26.04.2019 r., Krwiobus – 30.04.2019 r., w sumie 14 dni akcji, pozyskanych 17 sponsorów, 3 patronów honorowych oraz 4 patronów medialnych, ogólna liczba osób, które wzięły udział w ww. akcji 454 osoby z Krosna i okolic.
2)  Główny pomysłodawca i organizator II edycji „Wakacyjnej Kropli Krwi” – 274,95 litra oddanej krwi – 08.07-30.08. 2019 r., akcje prowadzone w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krośnie, pozyskanych 7 sponsorów oraz 3 patronów medialnych, w sumie w akcji krew oddało 611 osób.
3) Indywidualne pięciokrotne oddanie krwi w 2019 r., w sumie oddane 24,3 litra krwi w ciągu 11 lat oddawani krwi.
4) Organizacja rejestracji potencjalnych dawców szpiku – 158 nowo zarejestrowanych  potencjalnych dawców szpiku, 05.12.2018 r. – Trzy kampusy Uczelni oraz 7 Szkół Ponadgimnazjalnych z Krosna, 16.03.2019 r. – Galeria Vivo.
5) Organizacja akcji promującej wyrażanie zgody na pośmiertne pobranie narządów w sytuacji nieszczęśliwego wypadku – podpisywania oświadczeń woli – podpisanie oświadczeń woli przez 514 osób – 14.04.2019 r.
6)  Organizacja bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej – 301 uczestników – 16.10.2018 r.
7) Organizacja „Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla Szkół Ponadgimnazjalnych” wspólnie z PCK w Krośnie, 22.05.2019 r., Kampus PWSZ Suchodół w wydarzeniu wzięły udział Szkoły Ponadgimnazjalne z rejonu Krosna i Jasła.
8) Przeprowadzenie 9 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedszkolach, szkołach oraz podczas eventów.- około 600 przeszkolonych osób.

Działalność Dawida Makowicza w liczbach w ciągu 5-letniej działalności na PWSZ w Krośnie:
Ilość oddanej krwi podczas akcji organizowanych przez zgłoszonego: 1199,25 litra.
Ilość zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku podczas akcji organizowanych przez zgłoszonego: 794 osoby.
Ilość osób, które podpisały oświadczenia woli w akcjach organizowanych przez zgłoszonego: 691 osób.
Ilość osób, które wzięły udział w akcja bicia rekordy RKO podczas akcji organizowanych przez zgłoszonego: 1033 osób.
Ponad dwa tysiące osób przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.