Czas zadumy, refleksji i wspomnień o tych, którzy odeszli…

Pierwsze dni listopada to szczególne chwile. Przed nami dni pełne ciszy, przemyśleń i tęsknoty za tymi, których z nami nie ma. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny pozwalają zatrzymać się choćby na moment, a pochylenie się nad miejscem pochówku zmarłych wzbudza w nas refleksje nad sensem istnienia i czasem odchodzenia. W ten trudny i zarazem wyjątkowy czas Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wspomina swoich pracowników, wykładowców, mentorów oraz studentów, którzy przez lata stanowili część naszej społeczności, a odeszli od nas w ubiegłym roku akademickim.


Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski –  (ur. 3 sierpnia 1948 r. – zm. 14 kwietnia 2021 r.) związany z Uczelnią od 2000 roku. Był współtwórcą modelu i programu kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Eksploatacji i Konstrukcji Maszyn, a w późniejszych latach funkcję kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn. Uczestniczył w przygotowaniu programów studiów nowych specjalności oraz w rozwijanie studiów dualnych. Przewodniczył Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich. Przez wiele lat miał zaszczyt reprezentować JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w pracach Senatu PWSZ i KPU w Krośnie. Imponował mądrością, doświadczeniem, troszcząc się o dobro i rozwój uczelni. Zawsze służył dobrą radą i przyjacielskim wsparciem. Dla każdego miał ciepły uśmiech i dobre słowo. Ci z nas, którzy mieli zaszczyt i szczęście poznać Profesora, zapamiętają go jako mądrego i dobrego człowieka, zawsze pełnego pogody ducha i życzliwości do ludzi.


Dr hab. inż. Artur Blum, prof. KPU – (ur. 1941 r. – zm. 15 maja 2021 r. ) Był współtwórcą kierunku studiów inżynierskich Eksploatacja i konstrukcja maszyn. Od 2000 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Eksplantacji i Konstrukcji Maszyn, a w latach 2004-2008 dyrektora Instytutu Politechnicznego. Pełniąc te ważne funkcje rozwijał Uczelnię organizacyjnie – dbając o wysoki poziom kształcenia zabiegał o zatrudnianie doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych. Inspirował wykładowców do pracy badawczej i promował naukowo. Pełnił funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Rzecznika ds. dyscyplinarnych pracowników Uczelni. Dr. hab. inż. Artur Blum, Profesor naszej Uczelni był postacią nietuzinkową. Miał swoje niezłomne zasady, uparcie dążył do realizacji postawionych sobie celów. Zapisał się w historii Uczelni i w pamięci współpracowników i studentów, jako nauczyciel o szczerym i otwartym sercu. Miał w sobie niespożyte zasoby energii i wiary w to, że potrafi zmienić i że wszyscy powinniśmy zmieniać świat na lepsze.


Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek – (ur. 21 września 1941 r.– zm. 14 sierpnia 2021 r.) Pani Profesor dołączyła do kadry dydaktycznej Uczelni w 2005 roku, gdzie w Zakładzie Pielęgniarstwa kształciła i przekazywała ogrom wiedzy, empatii i umiejętności młodym ludziom, którzy swoją przyszłość wiązali z pielęgniarstwem. Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu. Od 1979 roku współorganizowała Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i objęła funkcję kierownika Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Alergologii. Pani Profesor uzyskała liczne odznaczenia między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, (1997), tytuł honorowy Róży Polskiej Pediatrii (2015), który był wyrazem docenienia wkładu w rozwój polskiej pediatrii. Wspaniały wykładowca, znakomity lekarz i przyjaciel, empatyczna i elegancka kobieta otwarta na potrzeby studentów, pacjentów oraz kolegów. Taki jej obraz pozostanie w naszej pamięci.


Dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski – (ur. 2 grudnia 1967 r. – zm. 23 października 2021 r.) związany z Uczelnią od 2005 roku. Prowadził zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo w zakresie chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego oraz  psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Zapamiętamy Go jako wspaniałego wykładowcę i kolegę, wrażliwego na potrzeby innych, obdarzonego niezwykłym poczuciem humoru, pogodą ducha i potrafiącego zjednać sobie zarówno swoich studentów jak i współpracowników.

Profesor Wasilewski

Stanisław Jaźwiecki – absolwent naszej Uczelni. W 2020 roku zdobył tytuł inżyniera na kierunku Górnictwo i geologia. Staszek wielokrotnie reprezentował naszą uczelnię na zawodach wojewódzkich, jaki i mistrzostwach Polski w lekkoatletyce, biegach przełajowych, kolarstwie oraz pływaniu – zdobywając niejednokrotnie medale w barwach AZS PWSZ KROSNO. W 2018 roku wygrał nasz Bieg Sokoła. Był wspaniałym sportowcem, ale przede wszystkim pełnym pasji, miłym, serdecznym studentem i takim go zapamiętamy.