Cambridge English 2023 – podsumowanie sezonu egzaminacyjnego

Zakończyła się letnia sesja Cambridge English w naszym ośrodku egzaminacyjnym prowadzonym przez lektorów Studium Języków Obcych przy PANS w Krośnie. Do międzynarodowych testów na różnym poziomie zaawansowania przystąpiło łącznie 100 kandydatów. 13 lipca otrzymaliśmy ostatnią turę wyników potwierdzających naszą niezawodność i 100%-ową skuteczność.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 14-osobowa grupa studentów naszej uczelni, którzy na egzaminach B1 Preliminary i B2 First uzyskali noty w najwyższym przedziale punktowym A, co oznacza że otrzymają swoje certyfikaty Cambridge English Assessment z awansem na wyższy poziom, tj. odpowiednio B2 i C1.

Jesteśmy z nich niezwykle dumni, bowiem ich kompetencje językowe,  sprawdzone w obiektywnym, globalnym teście,  to najlepszy dowód potwierdzający jakość i efektywność nauczania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.  To tutaj, pod okiem profesjonalnych lektorów i wykładowców rozwijają się talenty młodych ludzi,  a dzięki wsparciu różnorodnych inicjatyw przez JM Rektora, możliwym jest sfinansowanie pełnopłatnych, prestiżowych kwalifikacji, będących atutem w portfolio każdego studenta i pracownika.

Egazmin
Egzamin