Bezpieczeństwo cyfrowe w obliczu zagrożenia [WSKAZÓWKI]

W obliczu nieuzasadnionego, brutalnego militarnego ataku putinowskiej Rosji na Ukrainę w dniu 24.02.2022 roku, zwracamy Państwa szczególną uwagę na zasady zachowania ostrożności i rozwagi w komunikacji cyfrowej i przekazywaniu informacji.

W Polsce obowiązuje stopień alarmowy CHARLIE-CRP. To oznacza, że tak zwana infrastruktura krytyczna powinna być ściślej niż zwykle monitorowana pod kątem zagrożeń. Wprowadzono m.in. dyżury 24h, przetestowano procedury awaryjne.

Polska, jako kraj wspierający niepodległość Ukrainy, również może być narażona na cyberataki, a także szeroko zakrojone akcje manipulacyjne i dezinformacyjne prowadzone ze strony rosyjskiej.

Oto kilka podstawowych zasad komunikowania w Internecie i sieciach społecznościowych w sytuacji zagrożenia:

  1. Wybierać rzetelne i sprawdzone źródła informacji.
  2. Dawkować pozyskiwanie nowych informacji.
  3. W miarę możliwości ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych.
  4. Nie udostępniać zdjęć i filmów przemieszczających się w naszym otoczeniu kolumn czy grup wojskowych (w tym wojsk sojuszniczych) lub innych służb związanych z bezpieczeństwem państwa.
  5. W razie awarii lub zagrożenia systemów komunikacji ustalić z bliskimi alternatywne metody kontaktu.
  6. Wszystkie podejrzane sytuacje związane z bezpieczeństwem cyfrowym zgłaszać właściwym służbom.