Automatyka i robotyka – studiuj dualnie. Dla najlepszych wysokie stypendia

Kształcenie na kierunku Automatyka i robotyka w KPU w Krośnie prowadzone jest od 2020 roku. Bazuje ono na kierunkach Informatyka oraz Mechanika i budowa maszyn, które już od wielu lat są w ofercie uczelni. Nowy kierunek powstał w odpowiedzi na czwartą rewolucję przemysłową – Przemysł 4.0 oraz ze względu na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się regionalnego rynku pracy.

Atutami kierunku są nowoczesne laboratoria, otwarta kadra dydaktyczno-naukowa, możliwość współudziału w innowacyjnych projektach badawczo rozwojowych. Pozwala to na dostęp do nowych technologii i możliwość udziału w miedzy narodowych programach wymian studenckich czy też udział w konkursach związanych z wykonywanymi pracami podczas studiów. Kameralny charakter KPU sprzyja rozwojowi kompetencji związanych z pracami zespołowymi i zwiększaniem umiejętności miękkich.

Studenci po siedmiu semestrach uzyskują tytuł inżyniera w zakresie automatyki i robotyki. Posiadać będą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania robotów i automatyki w przemyśle jak i w codziennym życiu, ich konstrukcji mechanicznej, elektronicznej i programowej. Program kształcenia obejmuje metodykę tworzenia oprogramowania oraz modelowania procesów automatyki.

Od najbliższego roku akademickiego (październik 2021 roku) na kierunku Automatyka i robotyka startuje nowa specjalność Elektronika samochodowa i elektromobilność.  Specjalność ta związana jest z coraz prężniej rozwijającą się dziedziną e-mobilności i zaspokojeniem potrzeb rynku pracy. Osiągnięcia inżynierskie i konstrukcyjne w dziedzinie wysokosprawnych napędów elektrycznych, jak i ogólnoświatowy kierunek w celu zredukowania emisji CO2, powodują rozwój elektryfikacji środków lokomocji. Coraz bardziej popularne stają się samochody elektryczne. Elektromobilność to jednak nie tylko samochody, ale wszelakie pojazdy od deskorolek czy hulajnóg poprzez drony po robota czy pojazdy do specjalistycznego przeznaczenia. Napęd elektryczny znajduje również zastosowanie między innymi w żegludze morskiej (elektryczne promy morskie).

Studenci na specjalności Elektronika samochodowa i elektromobilność poznają od środka budowę współczesnego samochodu, zwłaszcza od strony elektronicznej i elektrycznej. Zdobędą również wiedzę w zakresie diagnozowania pojazdów elektrycznych. Z napędami elektrycznymi związane są również zagadnienia zastosowania odnawialnych źródeł energii i magazynów energii. Zdobyta przez studentów wiedza może zostać wykorzystana na polu internetu rzeczy (inteligentny dom, sprzęt powszechnego użytku, aparatura medyczna, łączność, aparatura pomiarowa, itp.).

Automatyka i robotyka
Automatyka i robotyka

Uczelnia do wdrożenia specjalności przygotowywała się kilka lat, tak aby zapewnić przyszłym studentom atrakcyjną bazę dydaktyczną oraz wiedzę zgodną z najnowszymi osiągnięciami i trendami. Pomysły, które mają przyszli studenci w połączeniu z wiedzą zdobytą na studiach i zapleczem sprzętowym umożliwią ich praktyczną realizację, a może
i w przyszłości ich komercjalizację.  

Studia na kierunku Automatyka i robotyka od roku 2021/2022 będą prowadzone w systemie dualnym. Będą realizowane we współpracy z pracodawcami, którzy dzięki dualnemu systemowi kształcenia będą mieli realny wpływ na kształcenie przyszłych pracowników.

Dzięki studiom dualnym studenci uzyskują możliwość pozyskania praktycznej wiedzy w ramach studiowania (3 dni zajęć na uczelni – 2 dni praktycznych zajęć w przedsiębiorstwie). Dla najlepszych studentów przewidziane jest stypendium (1000 zł miesięcznie). Jedną z zalet studiów dualnych jest możliwość poznania już w trakcie studiów specyfiki pracy w firmie i zwiększenie szansy na przyszłe zatrudnienie.

Studenci i studentki studiów dualnych, poprzez możliwość pogłębiania efektów kształcenia w trakcie realizacji staży w środowisku pracy związanym bezpośrednio z kierunkiem studiów będą lepiej przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań zawodowych, a kwalifikacje zdobyte w trakcie zajęć realizowanych w systemie studiów dualnych podniosą ich konkurencyjność na rynku pracy. Wdrożone programy kształcenia są zgodne z oczekiwaniami społecznymi i zawodowymi regionu oraz polityką Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie współpracy nauki z przemysłem.