Alegorie cnót według Cesarego Ripy

Dowcipność


Wesele jest doznaniem ducha. Twarz ma mieć pulchną, duża i gładką. Kwiaty same w sobie oznaczają wesele; zwykło się wszak mówić, że ukwiecone łąki śmieją się. Pełne czerwonego wina naczynie, a także złota patera pokazują jasno, że wesele nie chce się ukrywać, chętnie udzielając się z innym. Prorok zaś powiada: wino rozwesela serce człowieka, a i złoto ma moc pocieszania duszy. Ta właśnie pociecha jest przyczyną wesołości. Jawnie wskazuje na to taneczna poza ciała.