Aktualizacja kalendarza wyborczego

Uchwała nr 11/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie pierwszego zebrania Kolegium Elektorów