Absolwentka kierunku Zarządzanie stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie,  Joanna Leń-Mamot, na wniosek Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe. Laureatka stypendium jest aktualnie studentką II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale ocenie podlegał jej dorobek naukowy, który obejmował drugi i trzeci rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie oraz jeden rok studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim,  w tym udział w 7 konferencjach naukowych z afiliacją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (udział w 5 konferencjach naukowych i autorstwo dwóch artykułów naukowych, jako członek Koła Naukowego Organizacji i Zarządzania (opiekun naukowy – dr Liliana Mierzwińska) i udział w 2 konferencjach, jako członek Koła Naukowego Finansów (opiekun naukowy – dr hab. Łukasz Furman) oraz udział w 5 konferencjach naukowych z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.