Absolwenci – Dołącz do nas

Dołącz do nas 🙂

Szanowni Państwo
Absolwenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,

Grupa Absolwentów KPU w Krośnie jest (nieformalną) organizacją zrzeszającą absolwentów naszej uczelni, stwarzającą możliwości odnowienia znajomości oraz integrowania się ze środowiskiem absolwentów uczelni.

Działalność Grupy Absolwentów KPU w Krośnie ma na celu:

  • stworzenie bazy informacyjnej  dającej naszym Absolwentom możliwość wymiany doświadczeń zawodowych a także utrwalenia kontaktów,
  • wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej Absolwentów KPU w Krośnie,
  •  kształtowanie i wzmacnianie relacji ze środowiskiem lokalnym, społeczno-gospodarczym  oraz instytucjami
  •  wspieranie inicjatyw podjętych przez Absolwentów KPU w Krośnie,
  • organizację różnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych
  • informowanie o przedsięwzięciach podjętych przez uczelnię, w tym sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowie i sport

Chcielibyśmy również zachęcić naszych Absolwentów do wyrażania opinii dotyczących tworzenia nowych kierunków studiów, a także do modyfikowania programów kształcenia w oparciu o zdobyte doświadczenie zawodowe.

Kontakt:
Grupa Absolwentów KPU w Krośnie
ul. Rynek 1 (bud. Rektoratu)
38-400 Krosno
e-mail: absolwent@kpu.krosno.pl