25. Inauguracja roku akademickiego

17 października 2023 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie zainaugurowała 25. rok akademicki.

Jego Magnificencja dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS w swoim przemówieniu podkreślał: Ten rok akademicki jest szczególny – odbywać się w nim będą wybory parlamentarne i samorządowe, ale to także okres w którym wybierać będziemy na kolejne 4 lata władze naszej uczelni, rektora i senatorów, a w czerwcu świętować jubileusz 25. powołania uczelni. Uczelni regionalnej dającej szansę na zdobycie wyższego wykształcenia i praktycznych kompetencji zawodowych blisko miejsca zamieszkania, kształcącej na kierunkach związanych ze strategią rozwoju Podkarpacia.  Uczelni, która od 1 stycznia wstąpiła w poczet Państwowych Akademii Nauk Stosowanych, a decyzja ta została podjęta przez Senat uczelni niemal jednogłośnie. Obecna formuła odzwierciedla w pełni ambicje naszego krośnieńskiego środowiska, zwiększa prestiż naszej Alma Mater, umożliwia samodzielne prowadzenie studiów na kierunkach nauczycielskich i uwypukla kształcenie oparte nie tylko o profil praktyczny do czego zostaliśmy powołani, ale także realizowany w praktyce naukowy rozwój pracowników i samej uczelni.

Swoje słowa do studentów i zebranych gości skierowali:  Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Fic – Przewodniczący Rady Uczelni i Bronisław Baran – Wiceprezydent Miasta Krosna.

Podczas uroczystej immatrykulacji przyjęci do grona wspólnoty akademickiej zostali studenci pierwszego roku, którzy składając ślubowanie rozpoczęli starania o zdobycie dyplomu Uczelni wyższej. W tym roku do grona studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie dołączyło prawie 700 nowo przyjętych studentów.

Integralną częścią rozpoczęcia roku akademickiego w naszej Uczelni jest wręczenie wyróżnień dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

Wyróżnienia władz PANS Naukowy Laur za uzyskanie tytułu doktora odebrały:

 1. dr Edyta Nizioł-Babiarz
 2. dr Katarzyna Zalewska
 3. dr Agnieszka Kijowska

Specjalne wyróżnienia Studencki Laur ufundowane przez uczelnię przyznane zostały również absolwentom z najwyższą średnią ocen.

Nagrody „Firma dobrych praktyk” odebrały instytucje i przedsiębiorcy współpracujący z Uczelnią, którzy wspierają Uczelnię w jej działaniach, pozwalają studentom na rozwinięcie swoich umiejętności i zdobycie cennego doświadczenia.

Nagrody „Firma dobrych praktyk” otrzymali:
1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
2. eba sp. z o.o.
3. Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Tradycyjnie już, włodarze gmin uhonorowali najlepszych absolwentów naszej Uczelni wręczając listy gratulacyjne i upominki.

Zgromadzeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr hab. Adriana Horzyka, prof. PANS Sztuczna inteligencja – czym jest i jak zmienia świat?”

Niech nowy rok akademicki przyniesie same dobre chwile, owocuje w niezwykłe osiągnięcia i będzie fascynującą podróżą.

Vivat Academia, vivant professores!

W związku z uroczystościami inauguracyjnymi w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie listy gratulacyjne przesłali:

 1. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
 3. Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Adam Szal
 5. Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Joanna Frydrych – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 8. Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 9. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 10. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 11. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
 12. Adam Pawluś – Starosta Jasielski
 13. Janusz Fic – Przewodniczący Rady Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie
 14. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 15. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 16. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji w Krakowie
 17. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK– Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie
 18. dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 19. dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 20. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 21. dr hab. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 22. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
 23. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 24. prof. dr hab. n. med. Artur Mazur – Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych UR
 25. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 26. prof. Krzysztof Wilde – Rektor Politechniki Gdańskiej
 27. prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 29. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II
 30. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – Rektor PANS w Chełmie
 31. dr inż. Grzegorz Koc – Rektor PANS w Ciechanowie
 32. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni – Rektor ANS w Elblągu
 33. dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku
 34. dr Dariusz Skalski, prof. uczelni – Rektor ANS w Wałczu
 35. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 36. dr Paweł Strózik – Rektor ANS w Raciborzu
 37. dr Bianka Godlewska-Dzioboń– p.o. Rektor ANS w Nowym Targu
 38. dr hab. Paweł Skrzydlewski – Rektor Akademii Zamojskiej
 39. dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ – Rektor Akademii Łomżyńskiej
 40. dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ– Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 41. dr hab. Robert Musiałkiewicz, prof. PANS – Rektor PANS we Włocławku
 42. dr Jan. Kuriata, prof. PWSZ – Rektor PWSZ w Koszalinie
 43. dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor ANS w Nowym Sączu
 44. dr hab. Anna Szylar, prof. zw. – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu
 45. prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej
 46. dr Janusz Poła, prof. PWSZ – Rektor ANS w Lesznie
 47. Marek Marecki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 48. Witold Mrozek – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 49. Jolanta Urbanik – Burmistrz Gminy Jedlicze
 50. Dorota Chilik – Wójt Gminy Miejsce Piastowe
 51. Krystyna Wróblewska – Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Galeria fotografii