Archive for 12 września, 2021

Kartka z kalendarza

W 1939 roku w Abbeville premier Francji Edouard Daladier i premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain podjęli decyzję o nie udzieleniu pomocy Polsce w walce z Niemcami.

Myśl dnia

Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. /gen. Stanisław Maczek/