Archive for 12 lipca, 2021

Kartka z kalendarza

100 p.n.e. w Rzymie urodził się Gajusz Juliusz Cezar rzymski polityk, wódz, dyktator i pisarz. Piastował kolejno urzędy kwestora, edyla, pretora, konsula, imperatora oraz dyktatora. Zamordowany w idy marcowe przez senatorów pod przywództwem Brutusa oraz Gajusza Kasjusza. W 1536 roku w Bazylei zmarł Erazm z Rotterdamu, niderlandzki filolog, filozof, pedagog. […]

Czytaj dalej

Myśl dnia

Bez względu na to, jak bar­dzo roz­grza­ny jest niedo­pałek, wyjęty z og­nia, szyb­ko gaśnie. Bez względu na to, jak bar­dzo mądry może być człowiek, będąc da­leko od swoich blis­kich, nig­dy nie zdoła zacho­wać swo­jego ciepła i płomienia swo­jej miłości.     /Paulo Coelho/