2018/19 – Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Turystyka i rekreacja

Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku studenci III roku Kierunku Turystyka i rekreacja specjalność Wellnes i SPA uczestniczyli w kursie dokształcającym z zakresu zarządzania systemem informatycznym w prowadzeniu salonu SPA. W kursie uczestniczyli studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia, które zorganizował Niepubliczny Ośrodek Dokształcania PWSZ w Krośnie  zostały przeprowadzone w Sali informatycznej 08 PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie w Kampusie w Turaszówce.

Cel kursu:

Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w prowadzeniu i zarządzaniu firmą typu salon SPA przy użyciu kilku aplikacji Versum.

Kurs składał się z obsługi systemu, w którym należało wykonać poniższe elementy:

 1. Tworzenie konta w systemie
 2. Tworzenie pracowników salonu
 3. Dodanie klientów, grup klientów (firmy)
 4. Ustalanie terminarza wizyt klientów
 5. Dodawanie usług salonu
 6. Gospodarka magazynowa – zakup artykułów do salonu
 7. Sprzedaż usług, artykułów
 8. Prowadzenie grafiku pracowników
 9. Komunikacja z klientem, rezerwacja on-line
 10. Prowadzenie kasy, rozliczeń

W wyniku realizacji programu kształcenia uczestnik kursu z zakresu obsługi aplikacji Versum powinien:

 1. Zakładać nową firmę w systemie, dokonać konfiguracji parametrów firmy, jej struktury organizacyjne.
 2. Tworzyć  harmonogramy pracy pracowników salonu oraz harmonogramy wizyt klientów salonu.
 3. Tworzyć dokumenty magazynowe, dokumenty handlowe, przygotować sprzedaż detaliczną, kartoteki asortymentów, inwentaryzacji, bilansu otwarcia kasy,
 4. Przeprowadzać sprawnie klasyfikację rodzajową środków trwałych (gospodarka magazynowa) artykułów SPA, z możliwością jej uzupełniania w programie.
 5. Założyć i obsługiwać kalendarz, wprowadzać dane kartotekowe, akta osobowe, umowy, prowadzić czas pracy w systemie Versum
 6. Tworzyć zarządzanie relacjami z klientami jako opcji w systemie Versum
 7. Tworzyć fakturę sprzedaży w różnych konfiguracjach

Dodatkowe ćwiczenia w ramach kursu

Ćwiczenie polegało na odbyciu wizyty studyjnej w dowolnym salonie kosmetycznym, salonie SPA w regionie i przygotowanie sprawozdania z prowadzonych usług oraz opis systemu informatycznego, który jest używany w odwiedzonym salonie.

Dokumentacja powinna zawierać:

 1. Adres zakładu, strona WWW (jeśli jest w posiadaniu)
 2. Opis usług
 3. Liczbę pracowników – stanowisko, zakres prac
 4. Opis programu informatycznego, który obsługuje salon. Opis gospodarki magazynowej (zakup materiałów do realizacji usług), opis prowadzenia kalendarza, przydzielanie usług pracownikom w kalendarzu. Formę rejestracji klientów (formularz WWW, telefon, e-mail, inna forma).
 5. Forma reklamy salonu (WWW, ulotki, banery, portale lokalne, inne)
 6. Zdjęcia