20-lecie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo

W dniu 28 czerwca 2023r. w Auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbyła się wyjątkowa Uroczystość, podczas której wręczono dyplomy pierwszym magistrom pielęgniarstwa  w krośnieńskiej Uczelni a także świętowano Jubileusz 20- lecia kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.

Uroczystość prowadziła Małgorzata Dziura- kierownik Zakładu Pielęgniarstwa oraz Piotr Bazentkiewicz- student III roku kierunku Pielęgniarstwo.

Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością Władze Uczelni:

 • Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie – dr hab., prof. PANS Zbigniew Barabasz
 • Prorektor ds. rozwoju – dr Agnieszka Wożniak
 • Prorektor ds. studiów – dr Krzysztof  Frączek
 • Kanclerz – Franciszek Tereszkiewicz
 • Kwestor – Jadwiga Zych
 • Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki – dr Renata Dziubaszewska
 • Przewodniczący Rady Uczelni, Prezes zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego- Janusz Fic

Władze miasta Krosna i przedstawicieli samorządu reprezentowali

 • Prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki
 • Przewodniczący Rady Miasta Krosna – Zbigniew Kubit wraz z małżonką Iwoną Kubit
 • Radna Miasta Krosna, Prezes Uzdrowiska Rymanów – Małgorzata Szeliga

Mieliśmy także zaszczyt gościć

 • dr hab., prof. PANS Danutę Zarzycką- która reprezentowała Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie- prof. dr hab. Wojciecha Załuskę
 • dr Tomasza IlczakaProdziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku Białej
 • dr Małgorzatę Marć- prodziekana Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • prof. Teresę Kulik – Konsultanta w  dziedzinie Zdrowia Publicznego
 • dr Dominika Wróbla – prorektora ds. studiów w latach 2012-2020
 • dr Hannę Kachaniuk – Dyrektora Instytutu Zdrowia i Polityki Społecznej w latach 2012-2016

Obecni byli także Dyrektorzy, Kierownicy, Pielęgniarki naczelne z następujących placówek współpracujących z Uczelnią:

 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle
 • Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza
 • Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas w Krośnie
 • Dom Pomocy  Społecznej Zakonu Bonifratów w Iwoniczu
 • SPGZOZ w Miejscu Piastowym
 • SPGZOZ w Jedliczu
 • NZOZ „Krosno-Zdrowie”
 • Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
 • Stowarzyszenie „Czyń dobro mimo wszystko”
 • Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie reprezentowała Przewodnicząca – ORPiP mgr Renata Michalska oraz Rzecznik odpowiedzialności zawodowej OIPiPw Krośnie – mgr Krystyna Krygowska

Obecni byli także ordynatorzy oddziałów, kierownicy ds. pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowe, koordynujące i opiekunowie praktyk zawodowych.

Instytucje partnerskie reprezentowali Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja oraz Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. B. Markiewicza.

Wśród zaproszonych gości byli Dyrektorzy, kierownicy, kierownicy zakładów, studium , oraz pracownicy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Rektor Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Krośnie dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości, po czym głos zabrali znakomici goście.

Jubileusz 20- lecia kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo był okazją do wspomnień,  refleksji i  podsumowania tego co zostało osiągnięte przez te 20 lat.

Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki – dr Renata Dziubaszewska  bardzo pięknie przedstawiła jak zmieniał się Zakład Pielęgniarstwa na przestrzeni lat 2002-2023.

Panel wspomnieniowy poprowadziła dr hab. prof. PANS Danuta Zarzycka.

Do udziału w nim zostały poproszone osoby, które odegrały znaczącą rolę w rozpoczęciu 20 lat temu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz pierwsi absolwenci tego kierunku.

Po zakończonym panelu wspomnieniowym wręczono Jubileuszowe „ Serca wdzięczności” autorstwa Piotra Michny pani prof. Teresie Kulik oraz panu kanclerzowi Franciszkowi Tereszkiewiczowi.

Jubileusz był okazją do pogratulowania i podziękowania wszystkim pracownikom Zakładu Pielęgniarstwa.

Na początku gratulacje za uzyskanie stopnia naukowego – doktora nauk o zdrowiu otrzymała z rąk Pana Rektora pani Katarzyna Zalewska, kierownik Centrum Symulacji Medycznej.

Wyróżnienia otrzymali  pracownicy  Zakładu Pielęgniarstwa, którzy tworzyli go 20 lat temu i Ci, którzy w Zakładzie Pielęgniarstwa pracują ponad 15 lat.  Wśród nich byli:

 • prof. Józef Ryżko
 • dr hab., prof. PANS  Danuta Zarzycka
 • dr Renata Dziubaszewska
 • dr Hanna Kachaniuk
 • mgr Lucyna Krzysztyniak
 • mgr Jolanta Twardosz
 • mgr Maria Zakrzewska
 • mgr Irena Soboń
 • mgr Wiesława Szarek
 • mgr Małgorzata Dziura
 • mgr Małgorzata Moskal-Szybka
 • mgr Stanisława Olszyk
 • mgr Agata Zbylut

Wszyscy pozostali pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa,  a także pracownicy administracyjno-techniczni otrzymali listy gratulacyjne.

Jubileusz 20- lecia kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo był okazją do podziękowania tym, którzy przez ten okres wspierali kierunek dbając o wysoką jakość kształcenia.

Jubileuszowe statuetki „ Anioł wdzięczności” Rektor oraz Prorektor ds. rozwoju wręczyli                 przedstawicielom 9 placówek,  które współpracują najdłużej  z Uczelnią w realizacji kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo.

Statuetki otrzymały następujące placówki:

 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
 2. Szpital Specjalistyczny w Jaśle
 3. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza
 4. Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu
 5. NZOZ „Krosno-Zdrowie” w Krośnie
 6. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
 7. Dom Pomocy Społecznej nr 1 , ul. Żwirki i Wigury w Krośnie
 8. Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS w Krośnie
 9. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Wyjątkowy Jubileuszowy „Anioł wdzięczności” został przyznany również osobie, która w czasach pandemii COVID 19 wykazała się ogromnym wsparciem przy realizacji kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo.

Tą osoba była pani mgr Małgorzata Szeliga, Dyrektor SPGZOZ w Miejscu Piastowym w latach 2019-2022, obecnie Prezes Spółki Uzdrowisko Rymanów.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów pierwszym 77 absolwentom studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo.

Uroczystego wręczenia dyplomów dokonali Rektor, Prorektor ds. studiów, Dyrektor Instytutu Zdrowia  i Gospodarki oraz koordynator ds. kształcenia studiów drugiego stopnia, opiekun roku.

Absolwenci otrzymali również nagrody za wyróżniającą się prace dyplomową.

Wyróżniono poniższych absolwentów, których promotorami były dr hab., prof. PANS Danuta Zarzycka, dr Jadwiga Klukow oraz dr Ewa Smoleń:

 • mgr Joanna Chowaniec
 • mgr Marzena Szydło
 • mgr Natalia Leputa
 • mgr Magdalena Kielar
 • mgr Justyna  Błądzińska
 • mgr Anna Moskal

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród dla zwycięzców w dwóch konkursach.

Pierwszą nagrodę przyznaną w konkursie Najlepszy opiekun praktyk zawodowych z rąk Rektora oraz koordynatora kształcenia praktycznego otrzymała mgr Anna Głowa Solińska, która na co dzień pracuje w oddziale medycyny paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.

Dyplomy oraz nagrody finansowe w ramach Konkursu im. B. Lala dla najlepszych studentów kierunku Pielęgniarstwo otrzymali:

 • Kinga Ostalecka- studentka II roku kierunku Pielęgniarstwo
 • Aleksandra Pilch- studentka II roku kierunku Pielęgniarstwo
 • Adrianna Gudyka- studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo

Niespodzianką podczas uroczystości były występy artystyczne studentów i absolwentów.

Na scenie wystąpiła studentka II roku kierunku Pielęgniarstwo Katarzyna Krupska w towarzystwie swojego kolegi z roku Pana Piotra Leśniaka.

Wystąpił także absolwent kierunku Pielęgniarstwo Piotr Michna

Podczas uroczystości przy wręczaniu nagród asystowały studentki kierunku Pielęgniarstwo, które podczas wyborów Miss Województwa Podkarpackiego 2023 zdobyły tytuły komplementarne. Były to:

Gabriela Boroń – Miss Internautów, Miss Telewidzów
Julia Barzyk – Miss Publiczności

                        

Była to piękna i bardzo wzruszająca Uroczystość

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w naszej pamięci na zawsze…..”


Z okazji Jubileuszu 20- lecia kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo składam serdecznie gratulacje i podziękowania wszystkim pracownikom Zakładu Pielęgniarstwa. Dziękuję za Państwa trud i zaangażowanie  w wykonywaniu codziennej pracy oraz za każdą chwilę, którą razem przeżyliśmy.

Dziękuję kadrze wspomagającej, profesorom, wykładowcom, instruktorom, opiekunom praktyk – bez Państwa wsparcia i pomocy nie byłoby możliwe świętowanie tego Jubileuszu.

Dziękuję także wszystkim instytucjom, które wspierają proces kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Mam nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie nadal kontynuowana.

Życzę wszystkim dobrego zdrowia, wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, pogody ducha, a także sukcesów osobistych i dużo satysfakcji z podejmowanych zadań.


                                                                           Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa