Wyniki I Etapu XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Wyniki I Etapu XI  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w dniu 2 marca 2021 roku

Najwyższa ilość uzyskanych punktów: 41 pkt.

Liczba studentów z najwyższą  ilością uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady:
 1. Nr albumu 24000    –     41 pkt.
 2. Nr albumu 24006     –    40 pkt.
 2. Nr albumu 24009     –    40 pkt.
 4. Nr albumu 24001     –    39 pkt.
 5. Nr albumu 23989     –    38 pkt.
5. Nr albumu 23999     –    38 pkt.
5. Nr albumu 24022     –    38 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.