Aktualności


 • Szkolenie pracowników z komunikacji interpersonalnej
  W terminie od 29 września  do 28 listopada 2022r. pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa i Zakładu Położnictwa tj.: uczestniczyli w kursie specjalistycznym Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza […]
  Read More
 • Warsztaty w Centrum Symulacji Medycznej
  W dniu 7 października oraz 7 listopada br. w Centrum Symulacji Medycznej odbyły się warsztaty dla uczniów szkół partnerskich: Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 maja w Krośnie. Około 74 uczniów szkoły podstawowej oraz 34 uczniów klasy maturalnej o profilu promedycznym miało szansę uczestniczyć w zajęciach doskonalących umiejętności […]
  Read More
 • Uzyskanie stopni naukowych przez pracowników Zakładu Pielęgniarstwa i Zakładu Położnictwa
  W dniu 11 października 2022r.  podczas  uroczystej 23. inauguracji tegorocznego roku akademickiego Władze Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wręczyły pracownikom naukowo-dydaktycznym wyróżnienia za uzyskanie stopni naukowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się także  pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa i Zakładu Położnictwa. Dr n.o zdr. Edyta Szydło Wykładowca w  Zakładzie Pielęgniarstwa Tytuł rozprawy doktorskiej: Obciążenie opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane. Promotor: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Gniadek, prof. UJPromotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Wojtas Obrona odbyła się 11 marca 2022 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim, […]
  Read More
 • Relacje z wyjazdu w ramach programu Erasmus+
  W pierwszych dniach gorącego lipca 2022 roku, w nadmorskim mieście Rimini we Włoszech, rozpocząłem pielęgniarskie praktyki zawodowe Erasmus realizowane we współpracy z Uniwersytetem w Bolonii. Na wstępie zostałem powitany przez mojego włoskiego koordynatora, z ramienia uczelni, a następnie została mi przekazana indywidualna specjalistyczna karta szpitalna.  Dzięki niej: odnotowywane było moje każdorazowe wejście i wyjście ze […]
  Read More
 • Sekretariat nieczynny
  W dniach 1.08 – 2.09. 2022r. sekretariat  Zakładów Pielęgniarstwa i Położnictwa będzie nieczynny
 • Dyplomatorium 2022
  Dnia 20 lipca 2022 r. na auli na ul. Kazimierza Wielkiego 4, odbyło się dyplomatorium absolwentów Kierunku Pielęgniarstwo. Miało ono niezwykły charakter, gdyż zostało zorganizowane po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Wydarzenie poprowadziła Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – mgr Małgorzata Dziura. Uroczystości rozpoczęły się od przemów władz Uczelni J. M. Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie […]
  Read More
 • III miejsce studentów pielęgniarstwa podczas II Ogólnopolskich Zawodów Symulacji Medycznej Sim_Challenge 2022
  W dniach 09-10 czerwca 2022 roku odbyły się II Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej Sim_Challenge 2022 zorganizowane przez Uniwersytet Opolski, podczas których studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zajęli III miejsce. Naszą Uczelnię reprezentowali studenci III roku Pielęgniarstwa: Jakub Kluska (lider), Agata Sitar, Aleksandra Kędra, Gabriela Gerlach i Izabela Zygarowicz oraz opiekunowie: Małgorzata Sieniawska i Michał […]
  Read More
 • Wyjazd pracowników Zakładu Pielęgniarstwa w ramach programu Erasmus +
  W dniach 30. 05 – 03. 06. 2022 pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie: dr n. o zdr. Edyta Kwilosz, mgr Agata Zbylut oraz mgr Agnieszka Kijowska uczestniczyli w wyjeździe zagranicznym do Universidad de Huelva w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +. Podczas pobytu poznano funkcjonowanie uczelni, zapoznano się z bazą dydaktyczną (pracowniami […]
  Read More
 • Finał XII Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  W dniu 20 maja 2022 roku odbył się finał XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego gospodarzem była Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Karpacką Państwowa Uczelnię w Krośnie reprezentowały dwie studentki trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w drugim etapie Olimpiady: Filak Aleksandra i Mandela Kamila. Wraz […]
  Read More
 • III Sympozjum Symulacji Medycznej za nami
  W dniach 19- 20 maja br.  Odbyło się III SYMPOZJUM SYMULACJI MEDYCZNEJ Współczesne trendyw kształceniu na kierunkach medycznych. Konferencja miała charakter międzynarodowy i była finansowana ze środków budżetu państwaw ramach programu Doskonała nauka- wsparcie konferencji naukowych. Część prelegentów łączyła się zdalnie z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, ale także z Poznania, Płocka i Zielonej Góry, na […]
  Read More
 • III Sympozjum Symulacji Medycznej – 19-20 maja
  Szanowni Państwo, przypominamy już tylko 6 dni dzieli nas od III Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu na kierunkach medycznych”, które odbędzie się 19-20 maja 2022 r. w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w sympozjum, w sesji plakatowej – szczegóły pod linkiem sesja posterowa oraz do czynnego uczestnictwa w konferencji […]
  Read More
 • Warsztaty dla uczniów klas promedycznych !!!
  Dnia 1 kwietnia 2022 r. Zakład Pielęgniarstwa wspólnie z Zakładem Położnictwa zorganizowały warsztaty dla uczniów klas promedycznych z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Za organizację ww. wydarzenia oraz za jego logistykę odpowiedzialna była dr Edyta Kwilosz – p. o. Kierownika Centrum Symulacji Medycznej. Pierwszy warsztat: Pomiarów wykonywanie – stanu […]
  Read More
 • Wyniki II Etapu XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Wyniki II Etapu XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w dniu 24 marca 2022 roku. Najwyższa liczba uzyskanych punktów: 20 pkt. Liczba studentów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady: 1. Nr albumu 24025  –  18 pkt. 2. Nr albumu 22025  –  18 […]
  Read More
 • II Międzynarodowa Konferencja „Symulacja medyczna – praktyczne zastosowania i technologie”
  W dniu 11 marca 2022 roku 8 pracowników Zakładu Pielęgniarstwa wzięło udział w II Międzynarodowej Konferencji „Symulacja medyczna – praktyczne zastosowania i technologie” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Konferencja miała na celu współdzielenie się zdobytym doświadczeniem z zakresu symulacji medycznej oraz odkrycie nowych zastosowań dla tej metody nauczania, tak by możliwe […]
  Read More
 • „Arteterapia – niesamowita terapia przez sztukę” – szkolenie – 23 marca
  Studenckie Koło Naukowe „Florencja” serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line na temat „Wpływu arteterapii na dobrostan człowieka  – wykorzystanie potencjału sztuki w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem.”Gościem naszego spotkania będzie Pani Katarzyna Borkowska. Pani Kasia jest nie tylko arteterapeutką, zajmuje się także muzykoterapią, fotografią oraz aktorstwem. Posiada doświadczenie w pracy […]
  Read More
 • I etap XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Dnia 1 marca 2022r. studenci III roku kierunku pielęgniarstwo Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przystąpili do I etapu XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. Etap I odbywał się jednoczasowo we wszystkich Uczelniach biorących udział w Olimpiadzie. Test jednokrotnego wyboru zawierał 60 pytań zamkniętych, jednakowych we wszystkich Uczelniach. Zakres tematyczny testu odpowiadał efektom uczenia […]
  Read More
 • XII Olimpiada Pielęgniarska im. dr. J. Fetlińskiej – etap I
  Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w XII Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr. J. Fetlińskiej. I etap  odbywa się  równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w XII Olimpiadzie Pielęgniarskiej  w dniu  01 marca 2022 roku w godz. 8.30 – 9.30. W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 decyzję o formie przeprowadzenia testu (w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem reżimu […]
  Read More
 • Komunikat Rektora w sprawie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa
  Komunikat nr 2/22Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośniez dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo, wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 2398) Szanowni PaństwoStudenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwooraz […]
  Read More
 • NOC BIOLOGÓW Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA
  Ogólnopolska „Noc Biologów” to wydarzenie cykliczne, organizowane przez ośrodki naukowe w całym kraju od 2012 r. W tej edycji po raz kolejny udział wzięła Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie nauki zajmującej się problematyką przyrodniczą, zdrowia ludzkiego oraz biogospodarki poprzez prezentację ciekawych wykładów, warsztatów, pokazów naukowych, laboratoriów oraz wystaw tematycznych. Tegoroczna edycja „Nocy […]
  Read More
 • Upominki dla dzieci
  Dnia 7 grudnia studentki 2 roku pielęgniarstwa z naszej Uczelni pod opieką mgr Joanny Kubik zorganizowały akcję mikołajkową, w trakcie której rozdawały prezenty małym pacjentom na oddziale dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie. Upominki dla pacjentów zostały zebrane dzięki dobremu sercu studentów podczas akcji „Miś”.
 • Podaruj dzieciom uśmiech
  Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji !!! Rzeczy zebrane w zbiórce zostaną przekazane na Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie.
 • Czas zadumy, refleksji i wspomnień o tych, którzy odeszli…
  Pierwsze dni listopada to szczególne chwile. Przed nami dni pełne ciszy, przemyśleń i tęsknoty za tymi, których z nami nie ma. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny pozwalają zatrzymać się choćby na moment, a pochylenie się nad miejscem pochówku zmarłych wzbudza w nas refleksje nad sensem istnienia i czasem odchodzenia. W ten trudny i zarazem […]
  Read More
 • Z głębokim żalem zawiadamiamy…
  Wasilewski Tadeusz Paweł urodził się 2 grudnia 1967 roku w Sokołowie Podlaskim w rodzinie inteligenckiej Bolesława i Anny z Sitnickich zamieszkałej w nieodległej miejscowości Węgrów, gdzie złożył egzamin dojrzałości w jednym z najstarszych liceów im. Adama Mickiewicza. Od najmłodszych lat wdrażany do benedyktyńskiej dokładności przez obserwację i podziwianie pracy ojca projektanta wybrał odmienną drogę kariery, […]
  Read More
 • Raz, dwa, trzy… Uciskasz Ty!
  Dnia 15.10.2021 r. nawiązując do tradycji z lat poprzednich Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku funkcjonujące przy Zakładzie Pielęgniarstwa KPU w Krośnie zorganizowało akcję bicia krośnieńskiego rekordu w jednoczesnym wykonywano resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przeprowadzona akcja była szóstą edycją wydarzenia i odbyła się po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Współorganizatorami akcji był Zespół Szkół Naftowo […]
  Read More
 • Obchody Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej w KPU w Krośnie
  W dniach 14-15 września br. Centrum Symulacji Medycznej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przyłączyło się do obchodów Healthcare Simulation Week – Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej. Organizowane wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych szkół oraz gości. W zaplanowanych przez nas warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Zakładu Pielęgniarstwa wzięli udział uczniowie z […]
  Read More
 • Karpackie Klimaty 2021
  W dniach 21-22 sierpnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie uczestniczyła w Festiwalu Kultur Pogranicza „Karpackie Klimaty”. Po dwóch latach przerwy naznaczonej pandemią, Festiwal odbył się na krośnieńskiej starówce, umożliwiając radość spotkania przy klimatycznej muzyce i smakach pogranicza. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe ze względu na fakt, iż po raz pierwszy stoisko Zakładu Pielęgniarstwa tworzone było we […]
  Read More
 • Z głębokim żalem zawiadamiamy…
  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 14.08.2021 roku odeszłaŚ. † P.Prof. dr hab. n. med. Elżbieta PIONTEKWspaniały wykładowca, znakomity lekarz i przyjaciel, empatyczna i elegancka kobieta otwarta na potrzeby studentów, pacjentów oraz kolegówTaki jej obraz pozostanie w naszej pamięci Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia Rektor, Senat, pracownicy i studenciKarpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Msza Św. żałobna […]
  Read More
 • Dodatkowe terminy dyżurów
  W sesji egzaminacyjnej obowiązują dodatkowe terminy dyżurów. Aby przejść do strony z dyżurami kliknij tutaj.
 • Wyróżnienie Studentów SKN Symulacji Medycznej podczas IX Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy w Lublinie
  W dniach 14 – 15 maja br. studentki kierunku Pielęgniarstwo tj. Anna Chudy, Gabriela Gerlach, Kamila Mandela,  uczestniczyły w IX Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Reprezentując Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej przedstawiły prezentację na temat „Wpływ symulacji medycznej na umiejętności praktyczne”, za którą otrzymały […]
  Read More
 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
  Maj tak piękny już powitał nas, A więc w końcu nadszedł czas, By rozpocząć świętowanie I złożyć serdeczne podziękowanie Za poświęcenie i szacunek, Wykonany każdy opatrunek, Troskę o drugiego człowieka, Który przed Wami nigdy nie ucieka, Gdyż moja Pielęgniarko kochana, Pracując przy nas codziennie od rana, Wnosisz tyle ciepła i otuchy, Poprawiając choćby koce i […]
  Read More
 • Finał XI Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  W dniu 10 maja 2021r. odbył się finał XI  Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. W tym roku wyjątkowo finał, który odbywał się w formie zdalnej przez platformę MS Teams został zorganizowany przez Uniwersytet Rzeszowski. Etap ten polegał na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej. Prezentacje przygotowali finaliści Olimpiady samodzielnie, opiekun naukowy – nauczyciel akademicki mógł […]
  Read More
 • Raport samooceny dla kierunku Pielęgniarstwo
 • Wyniki II Etapu XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Wyniki II Etapu XI  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w dniu 23 marca 2021 roku. Najwyższa ilość uzyskanych punktów: 18 pkt. Liczba studentów z najwyższą  ilością uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady:       1. Nr albumu 23989  –  18 pkt.2. Nr albumu 23999  –  16 pkt. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy […]
  Read More
 • Wyniki I Etapu XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Wyniki I Etapu XI  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w dniu 2 marca 2021 roku Najwyższa ilość uzyskanych punktów: 41 pkt. Liczba studentów z najwyższą  ilością uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady: 1. Nr albumu 24000    –     41 pkt. 2. Nr albumu 24006     –    40 pkt. 2. Nr albumu 24009     –    40 […]
  Read More
 • Studia drugiego stopnia – spotkanie z opiekunem roku
  Szanowni Państwo Studenci I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo W związku z rozpoczęciem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo pierwsze spotkanie organizacyjne dla studentów z opiekunem roku zaplanowane jest w dniach 25 i 26 lutego br.: 25.02.2021r. godz. 14.00 I rok, studia drugiego stopnia/stacjonarne Opiekun: dr Edyta Kwilosz 26.02.2021r. godz. 15.00 […]
  Read More
 • XI edycja Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Regulamin XI  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej § 1 Niniejszy Regulamin odnosi się do XI Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej organizowanej przez: Państwową Uczelnię  Zawodową  im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy,    Małopolską Uczelnię […]
  Read More
 • Ruszyła rekrutacja na studia magisterskie Pielęgniarstwo
  Od poniedziałku, tj. 8 lutego br. ruszyła rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, która zakończy się 21 lutego br. Informacje dotyczące warunków rekrutacji są dostępne na stronie https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/pielegniarstwo-magisterskie/ lub pod numerem telefonu: (13) 43 755 31 lub (13) 43 755 10. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się od 22 lutego br. Szczegółowy harmonogram zajęć podany na stronie internetowej Uczelni w […]
  Read More
 • Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w KPU w Krośnie
  Z przyjemnością informujemy, że Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, na podstawie pozytywnej decyzji  Ministra Edukacji i Nauki uruchamia kształcenie na 4-semestralnych magisterskich studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo (zarówno w systemie nieodpłatnych studiów stacjonarnych, jak i płatnych studiów niestacjonarnych). Pozytywną decyzję w sprawie rozpoczęcia kształcenia wydał również Minister Zdrowia udzielając pozwolenia na kształcenie na ww. kierunku. Studia adresowane […]
  Read More
 • Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa autorami innowacyjnego podręcznika – Pediatra i pielęgniarstwo
  Opracowanie wydane pod kierunkiem dr hab. Danuty Zarzyckiej prof. KPU oraz prof. dr hab. Andrzeja Emeryka jest pierwszym w Polsce podręcznikiem o tak unikatowej formie, którego treści stanowią fundament dla opieki nad dzieckiem z wyjątkowej perspektywy pielęgniarki/położnej. Opracowanie kompletuje wiedzę z zakresu wiedzy klinicznej i planowania opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych nad dzieckiem, jednocześnie jest zgodne z podstawą […]
  Read More
 • Nowy podręcznik KPU dla studentów Pielęgniarstwa
  Miło nam poinformować, że w grudniu 2020 roku ukazał się podręcznik Propedeutyka symulacji medycznej w pielęgniarstwie pod redakcją pracowników naszej Uczelni: dr Renaty Dziubaszewskiej, mgr Katarzyny Studnickiej oraz dr hab. Danuty Zarzyckiej, prof. KPU. Publikacja zawiera treści z zakresu symulacji medycznej, z ukierunkowaniem na kształcenie pielęgniarek. Pierwsza część obejmuje najważniejsze elementy symulacji medycznej jako metody dydaktycznej. Natomiast […]
  Read More
 • Relacja z II Sympozjum Symulacji Medycznej  pt.„ Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”
  Dnia 20 listopada 2020 roku w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyło się II Sympozjum Symulacji Medycznej  pt.„ Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”. Celem tegorocznego spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących  kształcenia studentów, obejmująca różnorodność metod i technik nauczania, także w aspekcie nauki w czasie pandemii. Tematyka wykładów dotyczyła między innymi kształcenia metodą symulacji medycznej,  według […]
  Read More
 • Zaliczenie zajęć na podstawie wolontariatu
      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Edukacji z dnia 23 października 2020r. w roku akademickim 2020/2021 studenci kierunku Pielęgniarstwo, którzy w trakcie tego roku akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących […]
  Read More
 • Dyżury zdalne
  Uwaga! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wprowadzone zostały dyżury online na platformach Zoom oraz Microsoft (MS) Teams. W zakładce „Dyżury pracowników” znajdują się zaktualizowane daty dyżurów wraz z linkiem do spotkania lub/i nazwą użytkownika MS Teams. W przypadku braku konta Microsoft Office 365 (wymagane do korzystania z usługi MS Teams) należy je utworzyć, postępując […]
  Read More
 • Studentki Kierunku Pielęgniarstwo wyróżnione
  Miło nam poinformować, iż podczas tegorocznej 22. inauguracji roku akademickiego w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie studentki kierunku Pielęgniarstwo odebrały z rąk Władz Uczelni nagrody za działalność w ramach wolontariatu i na rzecz Uczelni. Studentki IV roku kierunku Pielęgniarstwo – Izabela Bednarz i Bożena Chmielowska podjęły się przygotowania i przeprowadzenia akcji szycia maseczek ochronnych w okresie wybuchu […]
  Read More
 • Mgr Katarzyna Studnicka Kierownikiem Centrum Symulacji Medycznej
  W dniu 1 X 2020 roku mgr Katarzyna Studnicka, asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie została mianowana przez JM Rektora prof. dr hab. Zbigniewa Barabasza na Kierownika Centrum Symulacji Medycznej KPU.  W ubiegłych latach pani magister pełniła funkcję Koordynatora Centrum Symulacji Medycznej. Jest to dla niej bardzo duże wyróżnienie, ponieważ od chwili […]
  Read More
 • Bezpłatny dostęp do pakietu biurowego Office 365
  Przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania z najnowszej wersji pakietu biurowego Office 365 w ramach subskrypcji Microsoft 365 A3. W ramach Office 365 zyskują Państwo:– najnowsze wersje aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote, Outlook, Skype dla firm, Publisher oraz Access.– możliwość instalacji pakietu Office na maksymalnie 5 urządzeniach (komputerach PC lub Mac, urządzeniach mobilnych z systemem […]
  Read More
 • Informacja Sekretariatu Pielęgniarstwa
  Wszystkich studentów informujemy, że sekretariat pielęgniarstwa będzie nieczynny do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 • Studenci Pielęgniarstwa powrócili na zajęcia do Uczelni!
  Po dwu i pół  miesięcznej przerwie studenci kierunku Pielęgniarstwo powrócili na zajęcia do Uczelni. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 21 maja 2020r. możliwe jest prowadzenie zajęć kontaktowych w Uczelni z od 1 czerwca br. do dnia 12 lipca br.. Zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo są realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji […]
  Read More
 • Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  Kierunek Pielęgniarstwo na podstawie Uchwały nr 645/2015 uzyskał akredytację Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na okres 5 lat. Podsumowanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zawiera tabela nr 2 w której przedstawiono notę kryterów oceny programowej.
 • Studenci Naszej Uczelni szyją maseczki pomagając w walce z koronowirusem!
  W obecnej chwili świat prowadzi „wojnę” z koronowirusem, którego do tej pory nie znaliśmy. Żołnierzami w tej nierównej walce są między innymi pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci. Na pierwszej linii frontu stają nasze koleżanki i nasi koledzy. Po doniesieniach medialnych o wielkich brakach w służbie zdrowia wszyscy staraliśmy się odpowiedzieć sobie  na […]
  Read More
 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej
  Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej życzymy koleżankom i kolegom, aby każdy nowy dzień w Waszej  pracy zawodowej niósł ze sobą odkrywanie jej  pozytywnych stron, przynosił wiele satysfakcji z wykonywanych trudnych i odpowiedzialnych zadań, w życiu osobistym życzymy zaś realizacji planów pomyślności i spełnienia marzeń, nawet tych najtrudniejszych do realizacji. Studenci i Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa   KPU w Krośnie
 • Dyplomatorium 2020
  Rokrocznie, blisko dnia 12 maja, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – odbywało się dyplomatorium połączone z symboliką zawodu. W tym roku pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam celebrowanie tych uroczystości w uczelni, dlatego dyplomatorium po raz pierwszy miało miejsce w formie on-line. W dniu 8 maja br. […]
  Read More
 • Światowy Dzień Zdrowia z oddechem koronawirusa na plecach
   ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA  z oddechem koronawirusa na plecach  7 kwietnia od 1950 roku do dnia dzisiejszego to corocznie świętowany Światowy Dzień Zdrowia. Święto to jest obchodzone na pamiątkę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Głównym przesłaniem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące społeczeństw na całym świecie. Każdego roku to WHO proponuje temat przewodni lub hasło, które […]
  Read More
 • Ratowanie to dla każdego zadanie!
  Rok akademicki 2018/2019 i 2019/2020 był dla Zakładu Pielęgniarstwa okazją na promowanie idei udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów szkół podstawowych z Krosna. Przez trzy semestry nauczyciele akademiccy realizowali projekt „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie” w ramach modułu „Ratowanie to dla każdego zadanie”, podczas którego przeszkolili 190 uczniów. W czasie […]
  Read More
 • Międzynarodowa Kampania „Nursing Now” Polska
  Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej […]
  Read More
 • Najlepsza promocja honorowego dawstwa krwi w PWSZ w Krośnie
  Młoda Krew Ratuje Życie” to program mający na celu promowanie organizacji akcji honorowego oddawania krwi w środowisku młodzieżowym. Skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół Ponadpodstawowych, Policealnych i Pomaturalnych oraz studentów Uczelni Wyższych. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie do oddawania krwi, poszerzenie grupy krwiodawców  o młodzież, a także integrację szkolnych i uczelnianych środowisk, zrzeszających młodych krwiodawców. […]
  Read More
 • XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej
  W roku akademickim 2019/2020 studenci III roku kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie będą brali udział w XI edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej . Olimpiada będzie przebiegała w trzech etapach: Etap I Forma pisemna (test jednokrotnego wyboru). I etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w XI Olimpiadzie Pielęgniarskiej […]
  Read More
 • Zakład Pielęgniarstwa w Galerii Vivo z okazji Święta Babć i Dziadków
  Jak powszechnie wiadomo – każdemu kto ma Dziadków – rok rocznie w styczniu ma miejsce bardzo miła uroczystość czyli Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji Zakład Pielęgniarstwa został zaproszony do uczczenia w dniu 26.01.2020 swoją obecnością obchodów tego bardzo ważnego dla każdego wnuka święta w największym centrum handlowym w regionie czyli w Galerii […]
  Read More
 • mgr Dawid Makowicz wyróżniony statuetką „Zasłużony dla Wolontariatu 2019”
  Mgr Dawid Makowicz, nauczyciel akademicki Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krosna, wyróżniony statuetką „Zasłużony dla Wolontariatu 2019” w kategorii wolontariat indywidualny. Statuetkę wręczył Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki podczas krośnieńskich obchodów Dnia Wolontariatu. Wyróżnienia przyznawano już po raz dziewiąty. Uroczystość odbyła się 5 grudnia (czwartek) w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.Kategoria – Wolontariat indywidualny,  ma na celu […]
  Read More
 • VI edycja Festiwalu Nauki w Jaśle
  W dniach 18-19 października 2019 roku w Jaśle odbywał się VI Festiwal Nauki zorganizowany przez Jasielski Dom Kultury i Miasto Jasło. Odwiedzający w tym czasie JDK mieli okazję uczestniczyć w ciekawych eksperymentach i pokazach. W tym roku do udziału w Festiwalu organizatorzy zaprosili m.in.: Estradę Tyską, ExploraPark – Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu, 3D […]
  Read More
 • Wspólnie, aż 384 osoby wykonywały RKO!!!
  Dnia 16 października 2019 r. już po raz piąty Zakład Pielęgniarstwa i Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, włączając się w ogólnopolską kampanię WOŚP-u, zorganizowali w Krośnie akcję bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym roku akcję razem z PWSZ w Krośnie współorganizował Zespół Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego […]
  Read More
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
  W dniach 12-14 września 2019 roku pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa oraz studenci kierunku pielęgniarstwo czynnie uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” w Lublinie. Konferencja została zaplanowana i towarzyszyła obchodom Jubileuszu 50-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Główne zagadnienia konferencyjne to:  dowody naukowe w praktyce klinicznej pielęgniarki; potencjał i autonomia pielęgniarek […]
  Read More
 • Klimaty PWSZ 2019
  Spokojne i wyciszone miasto Krosno w dniach 24 i 25 sierpnia stało się gwarne i kolorowe. Krośnieński rynek i poboczne uliczki wypełnione były wystawcami, rzemieślnikami i producentami żywności z różnych stron Polski i z zagranicy. Oprócz prezentowanego jadła i zasmakowania trunków można było zachwycać się artystycznymi występami zespołów ludowych z zaprzyjaźnionych państw. Państwowa Wyższa Szkoła […]
  Read More
 • Kwalifikacja studentki kierunku Pielęgniarstwo do drugiego etapu w Międzynarodowym Konkursie o nagrodę Pielęgniarską Królowej
  Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to wyjątkowe stypendium skierowane wyłącznie do studentek i studentów oraz osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej. O stypendium można się ubiegać jedynie indywidualnie. Nagroda została ustanowiona w 2013 r. jako urodzinowy prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii. Stypendium jest przyznawane co roku i obecnie ubiegać się o nie mogą kandydaci ze […]
  Read More
 • Gminny Test Coopera w Jedliczu
  W dniu 2 czerwca 2019 roku przy hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu odbył się gminny Test Coopera. Do testu mógł przystąpić bezpłatnie każdy mieszkaniec gminy Jedlicze mający ukończone co najmniej 13 lat. Test Coopera to próba wysiłkowa, która pomaga określić kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci. Test opracowano w 1968 […]
  Read More
 • VII Bieg Sokoła
  28 maja 2019 r. punktualnie o godz. 17:00 prawie 350 biegaczek i biegaczy wyruszyło do biegu na dystansie 5 km. Tak rozpoczęła się siódma edycja Biegu Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Coroczne, kolejne edycje Biegu, cieszą się coraz większą popularnością, zarówno w środowisku […]
  Read More
 • Jasielski Uniwersytet Dziecięcy
  Studenci Zakładu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w dniach 11 i 18 maja 2019 roku przygotowali i przeprowadzili zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 10 lat podzielonych na sześć grup wiekowych. Zajęcia te odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle w ramach projektu Urzędu Miasta Jasła pt. „Jasielski […]
  Read More
 • Wielki sukces studentów kierunku Pielęgniarstwo
  W dniach 16-17 maja 2019 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyły się I Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej  SIM_CHALLENGE 2019, podczas których zespół z naszej Uczelni zajął I miejsce. Zespół z naszej Uczelni stanowiły studentki II roku kierunku Pielęgniarstwo (tj. Laura Omachel, Joanna Chowaniec, Anna Dul, Wioletta Rymut, Weronika Klocek)  i opiekunowie […]
  Read More
 • X Finał Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Tegoroczny X Finał Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej odbył się w dniu16 maja 2019 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.  Do finału zostało zgłoszonych 22 uczestników, którzy reprezentowali 13 Uczelni. Każdy z finalistów miał przedstawić prezentację multimedialną, której tematem przewodnim był „Pacjent onkologiczny/ psychiatryczny/internistyczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”.  Prezentacje przygotowywali finaliści Olimpiady samodzielnie, […]
  Read More
 • Sukces studentów kierunku Pielęgniarstwo podczas XI Międzynarodowej Konferencji SKN w Nowym Targu
  W dniu 13 maja 2019 r. w Instytucie Nauk o Zdrowiu  Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Zdrowie gwarantem jakości życia”. W czasie konferencji wygłoszono 75 referatów, a prelegenci reprezentowali 19 ośrodków naukowych z Polski i Słowacji. Uczestnicy konferencji SKN przybyli z: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, […]
  Read More
 • Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki
  W dniu 14 maja 2019r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się uroczystość Symboliki Zawodu oraz Dyplomatorium studentów kierunku Pielęgniarstwo. Uroczystość przygotowały i poprowadziły – kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Pani mgr Małgorzata Dziura oraz opiekun II roku studiów stacjonarnych Pani mgr Edyta Szydło. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wiceprezydent Miasta Krosna – Bronisław […]
  Read More
 • I Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”
  W dniu 15 kwietnia 2019 roku odbyło się I Sympozjum Symulacji Medycznej Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek organizowane przez Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Uroczystego otwarcia Sympozjum w imieniu władz Uczelni dokonał prorektor ds. studiów – dr Dominik Wróbel. Wykład inaugurujący pt. Symulacja opieki zdrowotnej w kształceniu studentów pielęgniarstwa wygłosiła prof. nadzw. dr […]
  Read More
 • VI Targi Pracy w PWSZ w Krośnie
  Tegoroczne VI Targi Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyły się w dniu 22 marca 2019 roku na terenie Kampusa Techniczno-Sportowego przy ulicy Wyspiańskiego. Ta rokroczna impreza wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń naszej Uczelni. Targi Pracy kierowane są do absolwentów, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób poszukujących pracy. Na miejscu odwiedzający mieli okazją […]
  Read More
 • Wyniki II Etapu X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Wyniki II Etapu X  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w dniu 19 marca 2019 roku. Najwyższa ilość uzyskanych punktów: 20 pkt. Liczba studentów z najwyższą  ilością uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady: 1. Nr albumu 22412  –  20 pkt. 2. Nr albumu 22418  –  18 […]
  Read More
 • Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
  W dniu 4 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyło się uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. W uroczystościach udział wziął Podsekretarz Stanu, Minister Zdrowia Janusz Cieszyński oraz Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Małgorzata Dziura przywitała licznie zgromadzonych gości, w tym władze Uczelni – Jego Magnificencję Rektora […]
  Read More
 • Wyniki I Etapu X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Wyniki I Etapu X  Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w dniu 26 lutego 2019 roku Najwyższa ilość uzyskanych punktów: 45 pkt. Liczba studentów z najwyższą  ilością uzyskanych punktów, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady:                1. Nr albumu 22418    –     45 pkt.                2. Nr albumu 22412     –    45 […]
  Read More
 • Certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
  Kierunek Pielęgniarstwo na podstawie Decyzji nr 40/V/2019 uzyskał akredytację Ministra Zdrowia na okres 4 lat.
 • Noc Biologów 2019
  Ogólnopolska „Noc Biologów” to wydarzenie cykliczne, organizowane przez ośrodki naukowe w całym kraju od 2012 r. W tej edycji po raz drugi udział wzięła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie nauki zajmującej się problematyką przyrodniczą, zdrowia ludzkiego oraz biogospodarki poprzez prezentację ciekawych wykładów, warsztatów, pokazów naukowych, laboratoriów oraz wystaw tematycznych. […]
  Read More
 • X Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej
  W roku akademickim 2018/2019 studenci III roku kierunku Pielęgniarstwo studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie biorą udział w X edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej . Olimpiada będzie przebiegała w trzech etapach: I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) II etap w formie ustnej i pisemnej (proces pielęgnowania) III etap – prezentacja […]
  Read More