Kształcenie praktyczne


Koordynator kształcenia praktycznego

mgr Agata Zbylut

e-mail: agata.zbylut@kpu.krosno.pl


Regulamin kształcenia praktycznego

Regulamin kształcenia praktycznego


Załączniki do Regulaminu kształcenia praktycznego:


I rok Pielęgniarstwo


Program zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych

Program ZP i PZ I rok

Symulacja Medyczna (SM)

aktualizacja 05.12

SM – Podstawy Pielęgniarstwa


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe I rok semestr zimowy 2022/2023

aktualizacja 9.12

ZP PZ I ROK, STYCZEN 2023


II rok Pielęgniarstwo


Program zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych

Program ZP i PZ II rok


Symulacja Medyczna (SM)

aktualizacja 09.11

SM – Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

SM – Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

SM – Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe II rok semestr zimowy 2022/2023

aktualizacja 8.12

ZP PZ II ROK LISTOPAD 2022

ZP PZ II ROK, GRUDZIEN 2022

ZP PZ II ROK, STYCZEN 2023


III rok Pielęgniarstwo


Program zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych

Program ZP i PZ III rok


Symulacja Medyczna (SM)

aktualizacja 11.01

SM-Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

SM- Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne

SM- Opieka paliatywna

SM- Opieka długoterminowa

SM- Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe III rok semestr zimowy 2022/2023

aktualizacja 9.12

ZP PZ III ROK LISTOPAD 2022

ZP PZ III ROK, GRUDZIEN 2022

ZP PZ III ROK, STYCZEN 2023