Kształcenie praktyczne


Koordynator kształcenia praktycznego

mgr Agata Zbylut

e-mail: agata.zbylut@kpu.krosno.pl


Regulamin kształcenia praktycznego

Regulamin kształcenia praktycznego


Załączniki do Regulaminu kształcenia praktycznego:


I rok Pielęgniarstwo


Program zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych

Program ZP i PZ I rok


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe I rok semestr letni 2021/2022

aktualizacja 30.05

ZP PZ – I ROK, sem. letni 2021-22 -maj
ZP PZ – I ROK, sem. letni 2021-22 – czerwiec

ZP PZ – I ROK, sem. letni 2021-22 – lipiec


II rok Pielęgniarstwo


Program zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych

Program ZP i PZ II rok


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe II rok semestr letni 2021/2022

aktualizacja 07.07

ZP i PZ marzec II rok

ZP i PZ kwiecień II rok

ZP i PZ II rok maj

ZP i PZ II rok czerwiec

ZP i PZ II rok lipiec

ZP i PZ II rok sierpień

SM – POZ
SM – Pediatria
SM – Chirurgia
SM – Interna
SM – Położnictwo


III rok Pielęgniarstwo


Program zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych

Program ZP i PZ III rok


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe III rok semestr letni 2021/2022

aktualizacja 30.05

ZP i PZ III rok marzec

ZP i PZ III rok kwiecień

ZP i PZ III rok maj

ZP i PZ III rok czerwiec

SM – Anestezjologia


IV rok Pielęgniarstwo


Program zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych

Program ZP i PZ IV rok


Harmonogram praktyk zawodowych:
Praktyki zawodowe – semestr zimowy 2021/2022
aktualizacja 24.09
PZ IV rok semestr zimowy 2021-22