Egzamin dyplomowy

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO – STUDIA STACJONARNE

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, w tym praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo

Egzamin praktyczny w CSM

Egzamin praktyczny w CSM-semretr letni


WYTYCZNE PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ

Wytyczne pracy dyplomowej PIEL pdf


Projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
Praca Dyplomowa – Projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”