Egzamin dyplomowy

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO – STUDIA STACJONARNE

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, w tym praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo

Egzamin praktyczny w CSM


WYTYCZNE PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ

 


Projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
Praca Dyplomowa – Projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”