Centrum Symulacji Medycznej

Zakład Pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 
ul. Kazimierza Wielkiego 6, 38-400 Krosno

Kierownik Centrum Symulacji Medycznej
mgr Katarzyna Studnicka
e-mail: katarzyna.studnicka@kpu.krosno.pl
tel. 13 43 755 50

Technik symulacji medycznej
inż. Piotr Szubra
e-mail: piotr.szubra@kpu.krosno.pl
tel. 13 43 755 57

Strona projektu
Regulaminy i instrukcje CSM