Relacja z II Sympozjum Symulacji Medycznej  pt.„ Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”

Dnia 20 listopada 2020 roku w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyło się II Sympozjum Symulacji Medycznej  pt.„ Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”.
Celem tegorocznego spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących  kształcenia studentów, obejmująca różnorodność metod i technik nauczania, także w aspekcie nauki w czasie pandemii. Tematyka wykładów dotyczyła między innymi kształcenia metodą symulacji medycznej,  według obowiązujących standardów. Ponadto przedstawiony został wykład dotyczący trudności z jakimi borykają się studenci oraz wykładowcy w czasie zajęć prowadzonych on-line.

Ze względu na panującą sytuację  epidemiologiczną Sympozjum odbyło się na platformie ZOOM, co spotkało się zainteresowaniem odbiorców. Wzięli w nim udział studenci oraz wykładowcy nie tylko z naszego, województwa, ale także z całej Polski. Wykład inauguracyjny „Znaczenie symulacji medycznej w edukacji pielęgniarek – doniesienia historyczne”  przedstawiła pani Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki KPU Krosno dr Renata Dziubaszewska, pokazując jak ważne dla studentów są zajęcia prowadzone metodą symulacji medycznej uwzględniając aspekt historyczny.

Prelegentami byli nie tylko wykładowcy z naszej krośnieńskiej uczelni, lecz również z zaprzyjaźnionych Uczelni , którzy wyrazili chęć podzielenia się swoją wiedzą
i doświadczeniem. W dalszej części prof. Danuta Zarzycka przybliżyła zagadnienia związane z debriefingiem w ujęciu metodologii QSEN. Kolejnym prelegentem dr Tadeusz Wasilewski. Temat jego wykładu dotyczył komunikacji interpersonalnej z udziałem  pacjenta standaryzowanego.

 Pierwszą część Sympozjum zakończyli dr Marek Dąbrowski z mgr Aleksandrą Steligą przedstawiając ciekawy wykład „Symulacja w czasach COVID-19. Tips and tricks -czy to się uda?” . Podczas wystąpienia pokazali jak można prowadzić zajęcia, aby nie były nudne oraz nauczyli nas jak wykorzystać te zasoby, które mamy, by student jak najlepiej mógł poćwiczyć swe umiejętności.
Drugą część Sympozjum rozpoczęła  Pani dr hab. Mariola Głowacka wykładem „Nauczanie
w MCSM wg standardów kształcenia” , podczas którego objaśniła standard kształcenia na kierunkach medycznych, w tym na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.

Wykładem zamykając wydarzenie był wykład mgr Katarzyny Studnickiej – Kierownik CSM oraz mgr Małgorzaty Dziury – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – zaprezentowały temat pt. „Odpowiedzialność w Symulacji – Kodeks Etyki Pracowników Symulacji w opiece Zdrowotnej”.  Niewiele z obecnych osób wiedziało, że mgr Katarzyna Studnicka wraz z prof. Danutą Zarzycką jako pierwsze w Polsce zdobyły się na odwagę i przetłumaczyły kodeks na nasz ojczysty język, wprowadzając go do pracy w CSM KPU Krosno.

W trakcie wykładów odbywała się również dyskusja pomiędzy uczestnikami oraz prelegentami.  Pomimo nietypowej dla nas formy spotkania jaką jest platforma ZOOM, wiele osób wyraziło chęć spotkania się na kolejnym sympozjum. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Ze względu na duże zainteresowanie treściami wykładowymi zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi przez prelegentów materiałami.

Materiały z sympozjum:
Wykład dra Wojciecha Chmielowskiego – Sposoby na utrzymywanie uwagi i motywacji studenta w nauczaniu zdalnym