Najlepsza promocja honorowego dawstwa krwi w PWSZ w Krośnie

Młoda Krew Ratuje Życie” to program mający na celu promowanie organizacji akcji honorowego oddawania krwi w środowisku młodzieżowym. Skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół Ponadpodstawowych, Policealnych i Pomaturalnych oraz studentów Uczelni Wyższych. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie do oddawania krwi, poszerzenie grupy krwiodawców  o młodzież, a także integrację szkolnych i uczelnianych środowisk, zrzeszających młodych krwiodawców.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w której działa Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, zgłosiła swój udział w programie „Młoda Krew Ratuje życie”.

Za swoją działalność jako jedna z trzech Uczelni w Polsce otrzymała wyróżnienie i podziękowanie za Najlepszą promocję honorowego dawstwa krwi w XVI edycji Turnieju. Opiekunami Koła są dr Renata Dziubaszewska oraz mgr Dawid Makowicz, którzy koordynują wszelkie działania Koła od samego jego początku.

Sztandarowymi akcjami organizowanymi przez Koło zrzeszające krwiodawców są: „Krośnieńska Wampiriada Studentów”, której obecnie odbywa się VI edycja, „Wakacyjna Kropla Krwi”, której na wakacjach będzie organizowana III edycja oraz coroczny przyjazd Mobilnego Centrum Krwiodawstwa na krośnieński rynek. We wszystkich akcjach poboru krwi zorganizowanych przez koło zebrano dotychczas 1277,1 litra krwi co oznacza, że przez sześć lat w ww. akcjach dokonano 2838 donacji krwi. Prezentowany wynik to owoc bardzo dużego nakładu pracy zarówno opiekunów koła jak i studentów.

Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku to organizacja studentów, która prócz tematyki krwiodawstwa w swoim kręgu zainteresowań ma również, wiele innych dobroczynnych działań.Członkowie Koła podczas swojego funkcjonowania na Uczelni wspólnie z fundacją DKMS zarejestrowali 794 potencjalnych dawców szpiku, razem z WOŚP zorganizowali akcje bicia rekordu w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w której w sumie przez pięć lat udział wzięło 1033 osoby, razem członkami Koła 691 osób podpisało oświadczenia woli. W ostatnim roku nowością była zbiórka czekolad wśród krwiodawców, które zostały rozdane na mikołajki oraz podczas kolędowania u chorych dzieci i seniorów. Prócz tego członkowie organizacji studenckiej przez cały czas prowadzą szklenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży.

Serdecznie gratulujemy pracownikom i studentom tak wielkiego serca i zaangażowania w te szczytne idee oraz życzymy im dalszych sukcesów.