Mgr Katarzyna Studnicka Kierownikiem Centrum Symulacji Medycznej

W dniu 1 X 2020 roku mgr Katarzyna Studnicka, asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie została mianowana przez JM Rektora prof. dr hab. Zbigniewa Barabasza na Kierownika Centrum Symulacji Medycznej KPU.  W ubiegłych latach pani magister pełniła funkcję Koordynatora Centrum Symulacji Medycznej. Jest to dla niej bardzo duże wyróżnienie, ponieważ od chwili podjęcia przez Uczelnie starań o uruchomienie i utworzenie CSM brała czynny udział w powstawaniu CSM.

Ponadto w styczniu 2019 roku pod kierunkiem dr hab. Danuty Zarzyckiej otworzyła przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na temat „Efektywnośc symulacji medycznej w kształceniu pielęgniarek”. Prowadzi badania wśród studentów swojej Alma Mater jak i innych Uczelni wyższych dotyczących skuteczności i jakości kształcenia metodą symulacji medycznej.

Jest również aktywnym członkiem i zastępcą Grupy Interesariuszy ds. Pielęgniarstwa (Nursing Special Interest Group, NurSInG) przy Głównym Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Symulacji (https://www.sesam-web.org/nursing-special-interest-group/). Pani Katarzyna ukończyła wiele kursów z zakresu symulacji medycznej, w tym między innymi Essentials in Clinical Simulations Across the Health Professions w George Washignton University.

W marcu br. wraz z dr hab. Danutą Zarzycką, prof. KPU dokonały jako pierwsze w Polsce tłumaczenia Kodeksu Etyki Pracowników Symulacji w Opiece Zdrowotnej stworzony i zalecany przez Society for Simulation in Healthcare (https://www.ssih.org/SSH-Resources/Code-of-Ethics). Kodeks został przyjęty i wdrożony w pracę Centrum Symulacji Medycznej KPU w Krośnie.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu funkcji Kierownika CSM KPU w Krośnie zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. To zaszczyt, że nasza Uczelnia posiada w zespole taką osobę, która jest jedną z najbardziej cenionych i szanowanych w środowisku symulacji medycznej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.