Ćwiczenia kliniczne

Uwaga!

Harmonogramy mogą ulec niewielkim zmianom.
Proszę śledzić na bieżąco aktualizacje!

I rokStudia II stopnia stacjonarne i 26+ (pierwszy semestr)

aktualizacja 28.11

SM – Poradnictwo w pielęgniarstwie


I rokStudia II stopnia stacjonarne i 26+ (drugi semestr)

Harmonogram ćwiczeń klinicznych I rok mgr II sem

SM – Symulacja Medyczna

aktualizacja 28.11.2022

SM – Tlenoterapia

SM – Promocja zdrowia


II rokStudia II stopnia stacjonarne
Semestr zimowy

aktualizacja 12.10

CSM – II rok – Opieka i edukacja terapeutyczna …

II rokStudia II stopnia niestacjonarne 26+
Semestr zimowy

aktualizacja 12.10

CSM – II rok 26+ – Opieka i edukacja terapeutyczna …