Kształcenie praktyczne


Koordynator kształcenia praktycznego

mgr Barbara Baran

e-mail: barbara.baran@kpu.krosno.pl


Regulamin kształcenia praktycznego

Regulamin kształcenia praktycznego


Załączniki do Regulaminu kształcenia praktycznego:


Program praktyk zawodowych

Program praktyk zawodowych


I rok – Studia II stopnia stacjonarne (2022/2023)


SM – Symulacja Medyczna

aktualizacja 28.11.2022

SM – Tlenoterapia

SM – Promocja zdrowia

SM – Poradnictwo w pielęgniarstwie


II rok – Studia II stopnia stacjonarne (2021/2022)
Semestr letn
i

aktualizacja 29.04.2022

II rok – stacjonarny – Ćwiczenia kliniczne


II rok – Studia II stopnia 26 + (2021/2022)
Semestr letni

aktualizacja 29.04.2022

II rok – 26 + Ćwiczenia kliniczne