Harmonogram zajęć

Uwaga!

Harmonogramy mogą ulec niewielkim zmianom.
Proszę śledzić na bieżąco aktualizacje!

I rokStudia II stopnia stacjonarnesemestr I
Semestr zimowy

aktualizacja

Mgr I rok 2022-23 (I sem) – Semestr Zimowy

I rokStudia II stopnia stacjonarnesemestr II
Semestr zimowy

aktualizacja

Mgr I rok 2022-23 – II sem. – Sem. Zimowy


I rokStudia II stopnia 26+semestr I
Semestr zimowy

Mgr I rok 2022-23 (I sem) – Semestr Zimowy


I rokStudia II stopnia 26+semestr II
Semestr zimowy

aktualizacja

26+ Mgr I rok 2022-23 – II sem. – Sem. Zimowy


II rokStudia II stopnia
Semestr zimowy

Mgr II rok 2022-23 – Semestr Zimowy