Komunikat Rektora w sprawie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa

Komunikat nr 2/22
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo, wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 2398)

Szanowni Państwo
Studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo
oraz Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa i Zakładu Położnictwa
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 2398) pragnę poinformować Państwa o najważniejszych zmianach, jakie to rozporządzenie dla Państwa przewiduje, mianowicie:

  1. Obowiązkowi szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, podlegają studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
  2. Termin, w którym osoby wymienione w  ust. 1 powinny poddać się szczepieniu ochronnemu upływa 1 marca 2022 roku.

Nowelizacja rozporządzenia w praktyce upoważnia placówki medyczne do odmowy wejścia na ich teren niezaszczepionych studentów i pracowników Uczelni, co może uniemożliwić wykonywanie zadań przewidzianych w celu realizacji kształcenia praktycznego. W konsekwencji może prowadzić to do niezaliczenia roku przez niezaszczepionych studentów z powodu braku realizacji zajęć przewidzianych w planie studiów.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU

Rektor

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002398/O/D20212398.pdf