Wykład nt. Jak pozyskać środki finansowe w projekcie „Młody przedsiębiorca”

1 grudnia 2021 r. studenci kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności w ramach ćwiczeń z przedmiotów ,,Podstawy przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej i Fundusze unijne w gospodarce żywnościowej’’ wzięli udział w wykładzie na temat pozyskiwania środków UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pani Edyta Chylik, pracownik Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie przedstawiła wytyczne II naboru kandydatów do projektu „Młody przedsiębiorca” a także odpowiadała na liczne pytania studentów i zachęcała do skorzystania z funduszy.

Bardzo dziękujemy za przekazanie bardzo wartościowej wiedzy.

Pani Edyta Chylik podaje informacje na temat projektu.
Studenci na auli wysłuchują wystąpienia pracownika Podkarpackiej Izby Gospodarczej