Student kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności na VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Turystyka a przyroda”

25 marca 2022r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Turystyka a przyroda”. Organizowana była przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, Zakład Turystyki i Rekreacji oraz Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki. Konferencja odbywała się on-line.

Plakat konferencji

Student III roku kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności Kamil Bałon, jednocześnie członek SKN Ekonomistów wziął czynny udział w konferencji i wygłosił ze swoją koleżanką ze SKN Angeliką Kubit ciekawy referat pt. Podróżowanie autostopem jako jedna z form turystyki.

Slajd tytułowy do prezentacji studentów Kamila Bałon i Angeliki Kubit
Slajd z prezentacji studentów Kamila Bałon i Angeliki Kubit

Na konferencji wygłosiło swoje referaty pięciu studentów KPU, członków SKN Ekonomistów. Wszystkie referaty były na wysokim poziomie merytorycznym, a ich sprawna, ciekawie przeprowadzona prezentacja dodatkowo wpłynęła na jakość wystąpień. Liczba wystąpień naszych studentów dało nam 2 miejsce spośród 21 uczestniczących uczelni i szkół.

Konferencja w liczbach

Panu Kamilowi oraz pozostałym Studentom bardzo gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju naukowego.