Pracownicy i Studenci kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności brali czynny udział w wydarzeniu NOC BIOLOGÓW w KPU w Krośnie.

W piątek, 14 stycznia br. Pracownicy i Studenci kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności brali czynny udział w wydarzeniu NOC BIOLOGÓW w KPU w Krośnie. Dla uczniów szkół średnich przygotowaliśmy ofertę edukacyjną nawiązującą do tematu przewodniego 'Różnorodność biologiczna: od genu po ekosystem’ Był wykład o ziemniaku jako diabelskiej roślinie i papieskiej ozdobie oraz agrofagach kwarantannowych. Była pogadanka z pogranicza dietetyki i gastronomi „Talerz bioróżnorodności”, zajęcia wypłukiwania glutenu z mąki oraz warsztaty projektowania ogrodu w szkle. Studenci, członkowie Koła Naukowego Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności przygotowali quiz rozpoznawania nasion, wystawę hodowli pokazowej grzybów shiitake i …. wystawę królików miniaturowych rasy karzełek teddy oraz mini lop.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, że zechcieliście uczestniczyć w zajęciach przez nas organizowanych i zapraszamy za rok.