Pierwsze „Wiosenne targi innowacji” w Boguchwale

W dniu 6 czerwca 2021 roku studenci oraz nauczyciele akademiccy kierunków: „Produkcja i bezpieczeństwo żywności” oraz „Towaroznawstwo” w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie uczestniczyli w ,,Wiosennych targach innowacji”, przedstawiając ofertę studiowania na wszystkich kierunkach studiów w KPU w Krośnie.

Celem tego wydarzenia było przekazanie i upowszechnienie informacji o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w produkcji ogrodniczej pod kątem technologicznym, organizacyjnym i marketingowym. Wydarzenie to było także doskonałą promocją polskich oraz międzynarodowych firm, instytucji działających w obszarze rolnictwa, a także doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców własnej oferty handlowej oraz nawiązania nowych kontaktów.