Konferencja (szkolenie) – Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

W dniu 16 grudnia 2020 studenci kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności którzy jednocześnie są członkami Kół Naukowych „Produkcji i bezpieczeństwa żywności” oraz „Ekonomistów” wzięli udział w konferencji (szkoleniu) pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem żywności’’ organizowanej przez firmę konsultingową LUQAM.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-8.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-4.png

Udział studentów w konferencji pozwolił im  na poszerzenie  wiedzy i umiejętności praktycznych z  zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także z praktycznymi przykładami na temat niezgodności i działań korygujących. Dodatkowo podczas szkolenia zostały omówione wymagania standardów i analiza ryzyka wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Ponadto studenci, zapoznali się z metodą 5S i poznali sposoby na wykorzystanie tego narzędzia w branży spożywczej.

Konferencja  była organizowana dla studentów ze środowisk kół naukowych i organizacji studenckich. Jej celem było poszerzenie wiedzy studentów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także zainicjowanie relacji z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi w celu nawiązania stałej współpracy.

Szczegółowa tematyka szkolenia to:

  • Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – przykłady niezgodności i działań korygujących.
  • Analiza ryzyka.
  • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności – wymagania standardów i analiza ryzyka.
  • Metoda 5S w branży spożywczej.
  • Audyt 5S.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-7.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-5.png