Zapraszamy na sesję studencką- Temat choroby w utworach literatury dziecięcej – konteksty literackie, pedagogiczne, psychologiczne

Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz Studenci III roku pedagogiki
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
zapraszają
do udziału w Studenckiej Sesji Naukowej nt.
Temat choroby w utworach literatury dziecięcej –
konteksty literackie, pedagogiczne, psychologiczne
Czas pandemii przyniósł refleksje nad kondycją zdrowia człowieka, która jest niewątpliwie
ważnym aspektem życia ludzkiego ze względu na prawidłowe jego funkcjonowanie w otaczającym go
środowisku, ma wpływ na zdolność do przetwarzania informacji, jakość procesu uczenia się i
odpoczywania. Odpowiada również za samopoczucie oraz motywację człowieka do podejmowania
wszelkich aktywności.
Motyw choroby staje się przyczyną do rozważań nad ludzkimi zachowaniami i ludzką naturą,
dlatego coraz częściej jest on zauważalny również w utworach skierowanych dla najmłodszych dzieci.
Jako przyszli wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz opiekunowie postanowiliśmy zgłębić
zagadnienie choroby w tekstach literatury dla dzieci i zaprosić Państwa do udziału w sesji naukowej,
która odbędzie się
24 czerwca 2021 r. w godzinach: 18:00 – 20:00
na platformie Zoom
Chcielibyśmy skupić się na następujących problemach związanych z głównym tematem
konferencji:
• choroba w utworach przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
• choroba jako problem egzystencji dziecka
• praca dydaktyczna z utworem o tematyce choroby (sposoby pracy z tekstem, wykorzystywanie
utworów podczas pracy dydaktycznej, przykładowe scenariusze zajęć)
• repertuar książek dotyczących motywu choroby (zbiór literatury przedmiotu, propozycje
książkowe przyporządkowane do odpowiedniej kategorii wiekowej, bądź rodzaju schorzenia)
• odbiór literatury dziecięcej o tematyce choroby
• Covid-19 jako składnik zmieniającego się świata dzieciństwa
Zainteresowanych wystąpieniem, wzięciem udziału w dyskusji oraz posłuchaniem głosów innych
Uczestników serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego: ala.u@interia.pl; zuz.kroczek@gmail.com;
Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego
Animatorów Kultury Literackiej Dzieci
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zuzanna Kroczek
Opiekunka naukowa Koła
Prof. nadzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-