Praktyki zawodowe

Osoba odpowiedzialna za organizację praktyk na kierunku Pedagogika – mgr Magdalena Goleń

 

Zarządzenie nr 13/21 Rektora KPU w Krośnie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu praktyk studenckich w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

https://kpu.krosno.pl/bk/praktyki/regulamin-praktyk-2/

Wykaz  szczegółowych dokumentów do praktyki:

https://kpu.krosno.pl/bk/praktyki/druki-na-praktyki-do-pobrania/

Wykaz placówek przedszkolnych, szkolnych i wychowawczo- opiekuńczych, w których studenci – kierunek Pedagogika (studia licencjackie) oraz kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite pięcioletnie studia magisterskie) mogą realizować praktyki zawodowe.

Karty przedmiotu – praktyki – kierunek Pedagogika (studia licencjackie)

Karty przedmiotu – praktyki – kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite pięcioletnie studia magisterskie)