Praktyki zawodowe

Osoba odpowiedzialna za organizację praktyk na kierunku Pedagogika – mgr Magdalena Goleń