Opiekunowie roczników

Opiekunowie roczników kierunku Pedagogika (studia licencjackie) oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie) w roku akademickim 2022/2023

Opiekunowie poszczególnych roczników oraz kontakt