Egzamin dyplomowy

LINK—–> Informacje o pracy dyplomowej

Celem procedury jest określenie zasad przygotowania i opracowania pracy dyplomowej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Procedura stanowi opis procesu dyplomowania, w formie regulaminu dyplomowania, studentów realizujących studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.