Aktualności


 • Sukces studentek SKN Twórczych Pedagogów na 50. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie
  Za nami 50. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się w dniach 16-17. 09. 2021r.gromadząc 300 studentów i 31 doktorantów z 31 uczelni. Pandemia uniemożliwiła nam spotkanie w bezpośrednim kontakcie, dlatego odbyło się ono na platformie Microsoft Teams. 50. Międzynarodowe Seminarium otworzył rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w […]
  Czytaj dalej
 • Pani mgr Halinie Zaforemskiej, wyrazy współczucia z powodu śmierci siostry, składają: Pracownicy oraz Studenci Zakładu Pedagogiki – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
  Pani mgr Halinie Zaforemskiej, wyrazy współczucia z powodu śmierci siostry, składają: Pracownicy oraz Studenci Zakładu Pedagogiki – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie . Pogrzeb śp. Marii Krawczyk odbędzie się 17 sierpnia 2021 r., o godzinie 13.00. na cmentarzu Kraków – Prokocim .
 • Pani dr Barbarze Lulek – wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy – składają Pracownicy i Studenci Zakładu Pedagogiki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
  Pani dr Barbarze Lulek – kierownik zakładu pedagogiki, wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy, składają: Pracownicy Zakładu oraz Studenci. Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej – 9 sierpnia 2021 r. , o godz. 17.00, ciało śp. Ireny Lulek zostanie złożone na cmentarzu w Majdanie Królewskim.
 • O spotkaniu na temat: choroby w utworach literatury dziecięcej – konteksty literackie, pedagogiczne, psychologiczne
  W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyła się Sesja naukowa na temat choroby w utworach literatury dziecięcej, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Studenci III roku pedagogiki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Z ramienia Uczelni towarzyszyli obradującym dr hab. prof. ucz. Alicja Ungeheuer-Gołąb – opiekunka Koła i dr Bartosz […]
  Czytaj dalej
 • O realizacji praktyk zawodowych studentów I roku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich
  W roku akademickim 2020/2021 studenci I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej realizowali praktykę ogólnopedagogiczno – obserwacyjną. Opiekunami praktyk były Panie mgr Julita Karaś – Klimek oraz mgr Magdalena Goleń. Celem praktyki jest zapoznanie z podstawowymi celami i zadaniami placówek dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych i   diagnostycznych.  Studenci  realizowali  praktyki  w  Miejskim  Zespole  Szkół  nr 1 w Krośnie […]
  Czytaj dalej
 • Zapraszamy na sesję studencką- Temat choroby w utworach literatury dziecięcej – konteksty literackie, pedagogiczne, psychologiczne
  Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci UniwersytetuRzeszowskiego oraz Studenci III roku pedagogikiKarpackiej Państwowej Uczelni w Krośniezapraszajądo udziału w Studenckiej Sesji Naukowej nt.Temat choroby w utworach literatury dziecięcej –konteksty literackie, pedagogiczne, psychologiczneCzas pandemii przyniósł refleksje nad kondycją zdrowia człowieka, która jest niewątpliwieważnym aspektem życia ludzkiego ze względu na prawidłowe jego funkcjonowanie w otaczającym gośrodowisku, ma […]
  Czytaj dalej
 • Udział Koła Naukowego Twórczych Pedagogów w V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez KPU w Krośnie
  10 czerwca 2021 roku miałyśmy przyjemność wziąć udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca, zorganizowanej online, na platformie ZOOM w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Reprezentowałyśmy Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów, działające w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Humanistycznego KPU w Krośnie, pod opieką Pani Doktor Małgorzaty Wójcik. Celem konferencji […]
  Czytaj dalej
 • Studenci Pedagogiki goszczą wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie
  „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto robić” Carrol Lewis W dniu 8 czerwca 2021 roku, studenci III PSO z TP spotkali się na uczelni z wyjątkowymi gośćmi. Byli to uczniowie ze SOSW w Krośnie. Zaproszonych gości przywitał Prorektor ds. Studiów […]
  Czytaj dalej
 • Dar serce studentów pedagogiki dla niepełnosprawnych dzieci
  W dniu 1 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, studenci III roku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną zorganizowali przedstawienie dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie. Spotkanie wywołało wiele pozytywnych emocji u wychowanków, którzy zostali zabrani do świata ogrodniczych zmagań pewnej rodziny. Kolejne postacie pojawiające się na scenie, dziadek, babcia, wnuczek i wnuczka, kotek […]
  Czytaj dalej
 • Udział studentów z Zakładu Pedagogiki w Międzynarodowym Naukowo-Praktycznym Seminarium na Ukrainie
  24 maja 2021 roku  studenci II i III roku Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną KPU w Krośnie wzięli czynny udział w  Międzynarodowym Naukowo-Praktycznym Seminarium nt. „Działalność naukowo-badawcza studentów jako czynnik kształtujący konkurencyjnego fachowca XXI w.” organizowanym przez Podkarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasila Stefanika w Iwanofrankiwsku (Ukraina). W konferencji tej obok krośnieńskiej Uczelni – nasz kraj […]
  Czytaj dalej
 • Edukacja społeczno-przyrodnicza w terenie
  Ogród wyglądał wspaniale (…) Otwierające się kwiatowe pączki i pączki wciąż jeszcze szczelnie zamknięte, gałązki, które dopiero co wypuściły zawiązki liści, piórko dzięcioła zaplątane w trawie, skorupka jajeczka po pisklaku, który wykluł się wyjątkowo wcześnie…” F. H. Burnett, Tajemniczy ogród W dniu 21 maja studenci I roku jednolitych magisterskich studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i […]
  Czytaj dalej
 • Warsztat na temat pożądanych kompetencji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych [zaproszenie]
  arsztat na temat  sektora nowoczesnych usług biznesowych dla Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Data: 13 maja 2021, godz. 14:30 Miejsce: MS Teams w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach […]
  Czytaj dalej
 • Refleksja studentek Pedagogiki z Koła Naukowego Twórczych Pedagogów o V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka – Talent – Pasja” w Nowym Targu
  15 kwietnia br. miałyśmy ogromną przyjemność wziąć udział w  Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców ,,Nauka –Talent – Pasja’’ zorganizowaną przez Podhalańską Państwową Uczelnie Zawodową w Nowym Targu. Przedstawiłyśmy prezentację empirycznych badań jakościowych na temat: Tworzenie rozumienia pojęcia tolerancja przez dziecko w młodszym wieku szkolnym – doniesienia z jakościowych badań w działaniu (Action Research). Konferencja odbyła się w […]
  Czytaj dalej
 • Wielkanocne Życzenia 2021 roku
  Czas, w którym przyszło nam żyć –   uczyć się i pracować naznaczonym jest dużym niepokojem. Pandemia, która od ponad roku  opanowała  cały świat – wniosła w życie  wiele zmian,  pojawiło się mnóstwo ograniczeń, a tym samy   trudności. W tej jakże innej rzeczywistości – z pewnością  w  sercach wielu z nas, rodzą się pytania o przyszłość  […]
  Czytaj dalej
 • Dr hab. Robert Stawarz w Radiu Fara o codziennych sposobach troski o sprawność mózgu
         Od 18 marca 1998 roku obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Główną ideą tego dnia  jest zwiększenie i popularyzacja wiedzy nt. tego organu oraz przypominanie szerszej rzeszy  społeczności o tym, że należy w sposób systematyczny dbać o układ nerwowy oraz poddawać go okresowym badaniom. O sposobach i działaniach w zakresie troski o mózg i jego właściwym […]
  Czytaj dalej
 • Wirtualne Dni Otwarte 29- 31 marca 2021 roku
  Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych na Wirtualne Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 29-31 marca 2021 roku. Już od 29 marca od godziny 8.30 czekać na Was będą studenci, absolwenci oraz przedstawiciele poszczególnych kierunków (zakład pedagogiki – 31 marca  w godzinach od 12.35- 13.10). Z myślą o Was zostały […]
  Czytaj dalej
 • Umocnienie współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie
  Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie przedłużyła umowę o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Poprzednia podpisana  umowa obowiązywała od marca 2020 roku. Tym razem została ona zawarta na czas nieokreślony i dotyczy współpracy w zakresie prowadzenia przez KPU w Krośnie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ogromna to radość dla całej […]
  Czytaj dalej
 • Działalność Studenckiego Koła Naukowego Twórczych Pedagogów
  Jesteśmy studentkami dwóch kierunków II PSOzTP i I PPiW. Studia to dla nas nie tylko czas zaliczeń i egzaminów, ale także inwestycja w siebie i poznawanie świata, w którym niedługo będziemy musiały się odnaleźć. Doskonałą okazją do samokształcenia, zdobywania wiedzy i rozwijania kompetencji zawodowych, które pomogą nam w przyszłości być lepszymi pedagogami jest praca w […]
  Czytaj dalej
 • Bałwan oraz zabawy zimowe w wyobraźni studentów III roku Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
  Koniec zimowej sesji przyniósł prace wykonane przez studentów III roku pedagogiki (PPiW) z przedmiotu pedagogika zabawy prowadzonego przez prof. nadzw. dr hab. Alicję Ungeheuer-Gołąb. Studenci mogli oderwać się na chwilę od ekranów komputera i wykonać bałwana ze śniegu. Jak widać na zdjęciach nie jest to wcale takie łatwe.
 • Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Portret Świętego Mikołaja”
  W dniu 6 lutego 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Portret Świętego Mikołaja”.  Uroczystą galę połączono z otwarciem wystawy pokonkursowej, która unaoczniła uczestnikom, że jak pisze Bruno Bettelheim „najdoskonalszym źródłem kształtowania wyobraźni są baśnie, zdolne do przekazywania zarówno jawnych, jak i ukrytych znaczeń, jednoczesnego przemawiania do wszystkich warstw osobowości dziecka”. […]
  Czytaj dalej
 • „Portret św. Mikołaja” Rozstrzygniecie konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym
  Dawno, dawno temu na świecie był tylko jeden Święty Mikołaj. A ponieważ ludzi też było wtedy mniej, bez problemu udawało mu się dostarczyć prezenty wszystkim dzieciom. Ale ludzi wciąż przybywało i przybywało – i prezentów do rozwiezienia też. W końcu Święty Mikołaj poprosił Boga, by zmienił go w dwóch Mikołajów. Dwóch Mikołajów doręczało prezenty dwa […]
  Czytaj dalej
 • Uwaga Pracownicy i Studenci Zakładu Pedagogiki
  Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Pedagogiki – studia licencjackie oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – jednolite pięcioletnie studia magisterskie – zgodnie z informacją zamieszczoną na głównej stronie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – dalszy tok zajęć dydaktycznych w tym dobiegającym końca zimowym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będzie przebiegał w następujący sposób: 9- 17 stycznia 2021 […]
  Czytaj dalej
 • Studenci Pedagogiki o znaczeniu i tradycji świąt Bożego Narodzenia
  Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,że każdy wszystko usłyszy,i sanie w obłokach mknącei gwiazdy na dach spadające.A wszędzie to ufne czekanie.Czekajmy dziś cud się stanie           Święta Bożego Narodzenia, to czas szczególny, czas w którym od ponad dwóch tysięcy lat przychodzi na świat Bóg Zbawiciel- Jezus Chrystus. Oto, co na temat tych wyjątkowych świąt, w których […]
  Czytaj dalej
 • Studenci I roku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o tęsknocie i potrzebie zajęć w murach uczelni
  Czas pandemii to dla nas, studentów niewątpliwie trudny okres. Nasza nauka odbywa się wyłącznie w formie zdalnej. Dlatego ogromną radość sprawiła nam wiadomość, że odbędą się zajęcia z plastyki i pomocy przedmedycznej w formie tradycyjnej na uczelni. Były to dla nas bardzo ważne spotkania, ponieważ mogłyśmy czynnie w nich uczestniczyć, spotkać się bezpośrednio z prowadzącym.Na […]
  Czytaj dalej
 • Z okazji dnia św. Mikołaja – studenci pedagogiki z odwiedzinami uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krośnie
  Spośród wielu rzeczy, które możemy podarować innym,najcenniejszy jest nasz czas Po kilu latach współpracy Zakładu Pedagogiki ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Krośnie – można śmiało stwierdzić, iż tradycją stało się już to, kiedy to studenci kierunku pedagogika odwiedzają uczniów ww. ośrodka z okazji Dnia św. Mikołaja czy Zabawy karnawałowej. Patrząc na obecnie panującą […]
  Czytaj dalej
 • Studenci pedagogiki o uczestnictwie w Wirtualnych Targach Pracy – refleksje
  W dniu 30 listopada 2020 roku odbyły się w Uczelni Wirtualne Targi Pracy, w których uczestniczyli studenci pedagogiki. Uczestnictwo w wirtualnych spotkaniach z pracodawcami stało się źródłem cennych doświadczeń dla uczestników. Studenci poszerzyli swoją wiedzę o możliwości zatrudnienia na rynku, zdobyli też nowe umiejętności oraz poszerzyli kompetencje społeczne. W swych wypowiedziach studenci III roku pedagogiki, […]
  Czytaj dalej
 • Zaproszenie do udziału w Konkursie plastycznym „Portret Świętego Mikołaja”
  Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie – Zakład Pedagogiki zaprasza dzieci uczęszczające do krośnieńskich przedszkoli do udziału w konkursie „Portret Świętego Mikołaja”. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia). Celem konkursu jest: Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności Świętego Mikołaja; Zaprezentowanie umiejętności plastycznych przez dzieci w wieku […]
  Czytaj dalej
 • Informacja z biblioteki dla studentów III roku
  Punkt odbioru książek dla studentów ostatnich roczników czynny od dnia 26 listopada 2020 r. w godzinach 9.00-11.00 oraz 14.00-15.00. Więcej informacji na stronie https://kpu.krosno.pl/biblioteka/uwaga-studenci-ostatnich-rocznikow/
 • Darmowy dostęp do pakietu biurowego Office 365
  Przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania z najnowszej wersji pakietu biurowego Office 365 w ramach subskrypcji Microsoft 365 A3. Korzyści jakie daje pakiet Office 365 z:– najnowsze wersje aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype dla firm, Publisher oraz Access.– możliwość instalacji pakietu Office na maksymalnie 5 urządzeniach (komputerach PC lub Mac, urządzeniach mobilnych z systemem […]
  Czytaj dalej
 • O wychowawczych i zdrowotnych walorach sportu
  ,, Sport jest z pewnością jedną z najbardziej popularnych dziedzin działalności człowieka i może wywierać znaczy wpływ na zachowanie ludzi, zwłaszcza młodych”, papież, Jan Paweł II. 23 listopada 2020 r., pracownik Zakładu Pedagogiki, dr Adam Przybysz, na zaproszenie pani Agnieszki Bienia – wychowawcy klasy IV SP nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie- w ramach […]
  Czytaj dalej
 • Nauczanie zdalne w okresie pandemii w Zakładzie Pedagogiki KPU w Krośnie
  Od 12 marca br. w związku z panującą pandemią – zwaną koronawirusem – niemal w każdym aspekcie działalności człowieka, przyszło nam funkcjonować m. in. studiować i pracować w całkiem  innych realiach niż było to dotychczas. Niestety, żyć w świecie, gdzie ciągły lęk i niepewność o zdrowie, a tym samym i życie. W tych niełatwych czasach […]
  Czytaj dalej
 • UWAGA studenci I roku: informacyjna wideokonferencja ZOOM dla studentów I roku w Instytucie Humanistycznym
  UWAGA studenci I roku: informacyjna wideokonferencja ZOOM dla studentów I roku w Instytucie Humanistycznym 30 września (środa) o godzinie 17:30 – 18:30, na platformie ZOOM odbędzie się wideokonferencja dla studentów I roku. Tematyka spotkania: podstawowe informacje na temat harmonogramów, mieszanego trybu kształcenia, a także obowiązujących procedur związanych z COVID-19. Aby wziąć udział w wideokonferencji wystarczy […]
  Czytaj dalej
 • Harmonogramy już wkrótce
  Harmonogramy zajęć na semestr zimowy 2020/2021  zostaną opublikowane zbiorczo dla wszystkich roczników na witrynach internetowych poszczególnych kierunków studiów do środy 30 września
 • Kształcenie w roku akademickim 2020/2021 w formie mieszanej
 • Wyrazy współczucia
  Pani Sabinie Borek studentce III roku Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym wyrazy współczucia z powodu nagłej śmierci Taty składają: Studenci Pedagogiki oraz Kierownik wraz z Pracownikami Zakładu.
 • Aktywność Koła Naukowego Twórczych Pedagogów
  W  bieżącym roku akademickim opublikowano dwa artykuły, a w poprzednim jeden. Tekst „Jaką rolę w socjalizacji dzieci i młodzieży pełni kultura popularna?” autorstwa Victorii Pelczar i Dominiki Soboń, studentek II PSOzTPO stacj. znalazł się na ramach dwutygodnika w ubiegłym roku akademickim. Dotyczył on przede wszystkim tego, jak kultura masowa oraz mass media oddziaływują na życie współczesnych […]
  Czytaj dalej
 • Bal Karnawałowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krośnie
  W czwartek 6 lutego br. grupa Studentek z III roku Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w składzie: Natalia Błaż, Dorota Cyparska, Barbara Dębiec, Agnieszka Kostka, Anna Krupa oraz  Karolina Zdziarska wraz z kierownikiem panem dr. Adamem Przybyszem udała się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie, by poprowadzić i animować zabawy w ramach Balu Karnawałowego dla […]
  Czytaj dalej
 • Wizyta w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
  Korzystając z okazji, iż nasza uczelnia mieści się tak blisko Centrum Dziedzictwa Szkła, podjęłyśmy decyzję o wspólnym odwiedzeniu tego wyjątkowego, a zarazem ciekawego miejsca- o czym świadczy wielu turystów z kraju oraz zagranicy, którzy w ciągu roku tu przybywają.   Jak powszechnie wiadomo – człowiek najwięcej uczy się i zapamiętuje, gdy jego zainteresowanie jest rozbudzone – a […]
  Czytaj dalej
 • SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
  SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TURASZÓWCE ORAZ  W PODKARPACKIM SZPITALU IM.             6 grudnia br. studentki 3. roku edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym (grupa A) udały się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie z przedstawieniem pt.  „Święty Mikołaj Zaspał”. Przedstawienie było dobrze dopasowane czasowo do dzieci ze szkoły specjalnej. Studentki podczas przedstawienia zaangażowały […]
  Czytaj dalej
 • Praktyczne aspekty pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  Praktyczne aspekty pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Na przełomie listopada i grudnia b.r. studenci III roku PSO z TP uczestniczyli w dwóch spotkaniach w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie. Celem zajęć było zapoznanie się z ofertą poradni w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Studenci wysłuchali wykład na temat afazji rozwojowej, ponadto zaznajomili się […]
  Czytaj dalej