Studenci pedagogiki o uczestnictwie w Wirtualnych Targach Pracy – refleksje

W dniu 30 listopada 2020 roku odbyły się w Uczelni Wirtualne Targi Pracy, w których uczestniczyli studenci pedagogiki. Uczestnictwo w wirtualnych spotkaniach z pracodawcami stało się źródłem cennych doświadczeń dla uczestników. Studenci poszerzyli swoją wiedzę o możliwości zatrudnienia na rynku, zdobyli też nowe umiejętności oraz poszerzyli kompetencje społeczne. W swych wypowiedziach studenci III roku pedagogiki, tak opisują spotkania z pracodawcami:

Dla mnie najcenniejsze było spotkanie z przedstawicielem „ZUS-u”, ponieważ zawarte były w nim ważne informacje dotyczące zawierania umów. W czasie spotkania zostały omówione umowy m.in. na czas określony, nieokreślony, okres próbny, umowa zlecenie, a także umowa o dzieło. Myślę, że informacje przedstawione na spotkaniu są cenne zwłaszcza dla osób, które nie miały okazji podjąć jeszcze nigdy żadnej pracy zarobkowej”;

Bardzo interesującym elementem WTP było spotkanie na temat ,,ZUS dla studentów’’. (…) Korzystam ze świadczeń tej placówki i poznałam ofertę tej placówki”;

Dla mnie cenne było spotkanie z pracownikiem ZUS, ponieważ poszerzyłam swoje informacje dotyczące ubezpieczeń oraz umów dla pracowników”;

Zdobyłam wiadomości na temat funkcjonowania placówki ZUS oraz możliwości jakie dają ubezpieczenia w trudnych sytuacjach życiowych”;

Szczególnie cenną prelekcją dla mnie była ta, o pokazie technologii 4.0, gdyż nowe technologie są moim hobby”.

Spotkanie na targach dla wielu uczestników było powrotem do rzeczywistości akademickiej w gronie studiujących oraz inspirującym doświadczeniem. Tak akcentują ten stan rzeczy studenci:

Myślę, że najcenniejsza była możliwość spotkania się na targach pracy, pomimo panującego stanu pandemicznego. Okazało się, że pomimo szerzącego się wirusa wciąż możemy funkcjonować w sposób normalny”.

Inspirujące – dowiedziałam się, że po ukończeniu studiów mogę się doskonalić i zostać inspektorem bhp. Posiadam już dyplom technika bhp, więc o tym pomyśle”.

Miałam możliwość zdobycia cennych informacji z zakresu rodzajów umów, pracownika 4.0 oraz jego cech, możliwości.”

Targi wprowadzały także uczestników w specyficzne zasady funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy:

Targi obrazowały różnorodność branż na rynku pracy. Pokazały, więc zakres możliwości człowieka, który kończy studiach. Inspirowały – można było sobie uświadomić, że warto studiować inne kierunki studiów”.

Nade wszystko studenci podkreślają, że poszerzyli zakres wiedzy dotyczący „cech osobowości cenionych przez pracodawców”, „miejsc pracy”, „różnorodności stanowisk”, „poruszania się po rynku pracy”, „korzystania z nowoczesnych form działania na rynku pracy”, „radzenia sobie ze stresem”.

(…) pracownik przyszłości powinien być człowiekiem gotowym na zmiany oraz elektroniczny świat. Ważna jest także umiejętność uczenia się.”

Studenci wskazują także, że dzięki uczestnictwu w WTP doskonalili umiejętności społeczne i komunikacyjne z wykorzystaniem nowych technologii. Piszą na ten temat w taki sposób: „Warsztaty kształtowały takie umiejętności jak słuchanie ze zrozumieniem, motywacja do pracy, motywacja do samodoskonalenia się, elastyczność, kreatywne rozwiązywanie problemów”. Inna ze studentek podkreśla: „Dla mnie ważna była (…) możliwość zadawania pytań prowadzącym, dotyczących zatrudnienia. Osoby prowadzące były rzetelnie przygotowane i udzielały wyczerpujących odpowiedzi”. Nic dodać, nic ująć. Gratulujemy studentom i organizatorom.