Studenci I roku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o tęsknocie i potrzebie zajęć w murach uczelni

Czas pandemii to dla nas, studentów niewątpliwie trudny okres. Nasza nauka odbywa się wyłącznie w formie zdalnej. Dlatego ogromną radość sprawiła nam wiadomość, że odbędą się zajęcia z plastyki i pomocy przedmedycznej w formie tradycyjnej na uczelni. Były to dla nas bardzo ważne spotkania, ponieważ mogłyśmy czynnie w nich uczestniczyć, spotkać się bezpośrednio z prowadzącym.
Na plastyce miałyśmy okazję “dotknąć” sztuki. Pani Halina Zaforemska zrealizowała zajęcia w bardzo ciekawy sposób. W pierwszej części przeprowadziła interesujący wykład, dzięki któremu lepiej przyswoiłyśmy i uporządkowałyśmy wiedzę z samodzielnie przygotowanych notatek. Pani Magister wyjaśniła nam zagadnienia związane z barwami, kompozycją oraz perspektywą. Po przerwie, w drugiej części zajęć przeszłyśmy do praktyki. Tworzyłyśmy na białej kartce kolory, nauczyłyśmy się, jak łączyć je ze sobą, aby uzyskać głębię.
Zdecydowanie były to zajęcia, podczas których mogłyśmy się oderwać od szarej rzeczywistości, a podczas malowania farbami odprężyć i poczuć smak beztroskiego dzieciństwa, ale przede wszystkim zdobyć niezbędne umiejętności do pracy z dziećmi.
Zajęcia z pomocy przedmedycznej również dostarczyły nam niezwykłych wrażeń. Wyniosłyśmy z nich wiele cennych informacji. Pani Agata Zbylut w bardzo profesjonalny sposób przekazała nam wiedzę, jak pomóc drugiemu człowiekowi w momencie zagrożenia życia i zdrowia. Podczas zajęć poznałyśmy dokładny algorytm postępowania. Zaletą tych zajęć była praktyka na fantomach; dorosłego człowieka, starszego dziecka oraz niemowlęcia.
Przeprowadzone stacjonarnie zajęcia ukazały istotę nauczania w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem i sprawiły nam dużo przyjemności.
Bardzo dziękujemy władzom Uczelni za tworzenie w tym trudnym czasie możliwości edukacji kontaktowej.

W imieniu studentów I PPiW
Klaudia Słyś