SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TURASZÓWCE ORAZ  W PODKARPACKIM SZPITALU IM.   

 

       6 grudnia br. studentki 3. roku edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym (grupa A) udały się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie z przedstawieniem pt.  „Święty Mikołaj Zaspał”. Przedstawienie było dobrze dopasowane czasowo do dzieci ze szkoły specjalnej. Studentki podczas przedstawienia zaangażowały także dzieci do wspólnej zabawy oraz wspólnego śpiewu, z czego dzieci były bardzo zadowolone. Dla studentek było to nowe doświadczenie, ponieważ pierwszy raz miały kontakt z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Po zakończonym przedstawieniu w szkole specjalnej, ta sama grupa studentek  udała się z przedstawieniem do młodych pacjentów przebywających na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu w Krośnie.  
W czasie pobytu, studentki włączyły dzieci do prezentowanego  przedstawienia oraz do zabawy. Na zakończenie znany nam  św. Mikołaj rozdał prezenty wszystkim  dzieciom. Zarówno tym, które mogły obejrzeć przedstawienie, jak i tym, które pozostały
w salach.

 

                                                                    Anna Krupa, studentka III rok EWWP

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????