Certyfikaty informatyczne w ramach IT Academy Microsoft w PWSZ Krosno

W dniu 13-go czerwca br. w obecności Prof. ndzw. dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik – Kierownika Zakładu Budownictwo PWSZ w Krośnie oraz dr inż. Tomasza Pytlowanego oraz mgr Roberta Rajsa – kierownika IT Academy Microsoft PWSZ Krosno, odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów informatycznych w ramach uczelnianej IT Academy najlepszym studentom Kierunku Budownictwo z 1-go i 2-go roku, którzy złożyli projekty informatyczne. Złożone projekty zostały przyjęte i ocenione przez zespół Microsoft. Ich tematyka związana była z merytoryczną stroną inżynierskich tematów związanych z budownictwem (Konstrukcje metalowe, Komputerowe wspomaganie projektowania, Budownictwo energooszczędne) jak również tematy studenckich pasji czy zainteresowań (Motocykle świata, Najwyższe budynki świata, itd..) Wynikiem tejże oceny zostały przyznane informatyczne Certyfikaty zawodowe. Gratulujemy wyróżnionym studentom

Prof. ndzw. dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik dr inż. Tomasz Pytlowany mgr Robert Rajs

Studenci I i II roku Budownictwa:
Anna Kosiba
Oliver Baziak
Michał Jerzak
Bartłomiej Bodzan
Michał Bochniak
Krzysztof Korzeń
Joanna Jerzyk
Anita Prajzner
Gracjan Szymbara
Tomasz Leszczyński
Mariusz Jakubowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.