Co to jest IT Academy Lokalna ?
Jest to umowa podpisywana pomiędzy Uczelnią, a firmą Microsoft Polska mająca na celu współpracę w obszarze edukacji związanej z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. W ramach tego programu Uczelnia corocznie otrzymuje grant edukacyjny, który może wykorzystać na rozwój wiedzy, umiejętności oraz certyfikację pracowników uczelni prowadzących zajęcia dydaktyczne.


IT Akademia
mgr Robert Rajs – Kierownik
tel. 013-43-755-60
e-mail: robert.rajs@kpu.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno