Wręczenie certyfikatów informatycznych w ramach IT Academy Microsoft

W dniu 19 stycznia 2012 roku w Rektoracie PWSZ nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów informatycznych w ramach IT Academy Microsoft. W uroczystości wręczenia niniejszych ceryfikatów wzięli udział Rektor naszej uczelni prof. ndzw. dr hab. Janusz Gruchała, doc. dr inż. Stanisław Rymar- Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska, Pani dr inż. Bernadeta Rajchel oraz kordynator IT Academy Microsoft – mgr Robert Rajs.

Wręczone certyfikaty były wynikiem kursu dokształcającego dla studentów Inżynierii środowiska, w którym to studenci IV-go roku wzięli udział.

Jak podkreślił Koordynator IT Academy przygotowane projekty informatyczne przez uczestników kursu stały na bardzo wysokim poziomie. Zachęcamy inne roczniki i secjalności do uzyskanie certyfikatu zawodowego, który będzie w przyszłości doskonałym elementem uzupełniającym swoje dokumenty aplikacyjne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.