Program praktyk zawodowych

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych (III Nabór)

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (III Nabór). Państwowa […]

Czytaj dalej. Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych (III Nabór)

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) w ramach II edycji projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Krośnie, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” Nr POWR.03.01.00-00-P002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W […]

Czytaj dalej. Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) w ramach II edycji projektu

Rekrutacja studentów (III Nabór)

ekrutacja studentów na płatne praktyki zawodowe Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” nr POWR.03.01.00-00-P002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie ogłasza […]

Czytaj dalej. Rekrutacja studentów (III Nabór)

Umowy dla studentów (I Nabór)

W związku z rozpoczęciem programu praktyk, studenci z kierunków: Pielęgniarstwo, Informatyka, Budownictwo, Inżynieria środowiska i Towaroznawstwo proszeni są o zgłoszenie do biura projektu tj. Dział Rozwoju i Promocji Uczelni, Rynek 1 (pok. 11) w celu podpisania umów do dnia 10 maja br. do godz. 16.00. Studenci podpisujący umowę zobowiązani są do […]

Czytaj dalej. Umowy dla studentów (I Nabór)

Rekrutacja uzupełniająca uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (I Nabór)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych na kierunku studiów: Informatyka, realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […]

Czytaj dalej. Rekrutacja uzupełniająca uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (I Nabór)

Lista rankingowa instytucji/zakładów pracy (I Nabór)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza listę rankingową instytucji/zakładów pracy do udziału projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Studenci zakwalifikowani do projektu proszeni są o wybór i  uzgodnienie miejsc praktyk z zakładami pracy oraz udokumentowanie tego faktu zaświadczeniem o przyjęciu na praktyki. […]

Czytaj dalej. Lista rankingowa instytucji/zakładów pracy (I Nabór)