Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych (III Nabór)

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (III Nabór).


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych studentów PWSZ w Krośnie, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Udział w rekrutacji mogą wziąć nauczyciele akademiccy PWSZ w Krośnie spełniający wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Krośnie (załącznik). Planowana liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli poniżej.

Lp.Kierunek studiówPrzewidywana liczba studentów biorąca udział w praktykach
1.Budownictwo6
2.Energetyka4
3.Informatyka16
4.Mechanika i Budowa Maszyn10
5.Pielęgniarstwo30
6.Zarządzanie20
Ogółem86

 Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Dziale Rozwoju i Promocji Uczelni, 38-400 Krosno, Rynek 1 w terminie do 23 marca 2018 r. (pok. 11) W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 13 43 755 19.
 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.