Rekrutacja studentów (III Nabór)

ekrutacja studentów na płatne praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” nr POWR.03.01.00-00-P002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie ogłasza rekrutację praktykantów do praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach II edycji  projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych częściowo płatnych 6-miesięcznych praktykach zawodowych.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 1) należy złożyć w Dziale Rozwoju i Promocji Uczelni, Rynek 1, (pok. 11) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 5 stycznia 2018 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Rozwoju i Promocji Uczelni

tel. 13 43 755 19 lub e-mail andrzej.przytocki@kpu.krosno.pl 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.